Norges beste kommune å jobbe i? 

portrettbilde av Kommunedirektør Ragnar Christoffersen  - Klikk for stort bildeKommunedirektør Ragnar Christoffersen Farid Dino Omer, Lørenskog kommune

Kommunedirektørens nyhetsbrev februar 2023

Kjære kollega 

Forrige onsdag vedtok kommunestyret vår nye HR-strategi. Den inneholder flere viktige temaer som kompetanse, organisasjonskultur, ledelse og medarbeiderskap. Men kanskje viktigst av alt – et mål om at Lørenskog kommune skal være Norges beste kommune å jobbe i.  

Høye ambisjoner 

Noen av dere trekker muligens på smilebåndet av ambisjonen om å bli Norges beste kommune å jobbe i, mens andre kanskje blir oppgitt? Forhåpentligvis blir de fleste av dere litt glade og stolte over at dere jobber i en kommune som har et så tydelig ønske om å være en god arbeidsgiver.  

Jeg har tenkt mye på om dette er en god ambisjon. Det kan være kort vei mellom et ambisiøst mål og det som kan oppfattes som en floskel. Til dere som er litt skeptiske vil jeg si: det viktigste kanskje ikke er om vi blir den aller beste kommunen å jobbe i – eller om vi blir nummer 2, 3, 12 eller 34 (av 356 kommuner), men at dere vet at dere har en arbeidsgiver som ønsker å satse hardt for at dere skal ha en god arbeidsplass å gå til. En arbeidsplass dere kan være stolte av.  

Mangel på arbeidskraft og kompetanse 

Jeg erkjenner at dette ikke bare handler om å dele ut «goder» fordi vi ønsker å være snille og greie. Dette gjør vi også fordi vi må. I mange år har det vært snakket om at det vil bli mangel på arbeidskraft og kompetanse i landet. Så langt har det kanskje først og fremst gjort seg gjeldende innenfor spesifikke yrkesgrupper som har vært mer konkurranseutsatt enn andre.  

Sånn blir ikke fremtiden. Det vil ikke være nok arbeidsføre til å gjøre oppgavene i kommunesektoren på samme måte som i dag. Dette pekte også Helsepersonellkommisjonen på i sin nylig fremlagte rapport. Vi må tenke nytt og annerledes rundt måten vi løser oppgavene på, ved for eksempel å digitalisere det som kan digitaliseres og å gå gjennom arbeidsprosessene våre. Hvis vi skal lykkes med å løse oppgavene på en god måte for innbyggerne våre også i fremtiden, så er det fortsatt dere ansatte som er viktigst. Det hjelper ikke med økonomiske ressurser, kloke politiske vedtak eller gode ledere, hvis vi ikke har nok ansatte med god kompetanse og høy motivasjon.     

Attraktiv og god arbeidsgiver 

Noe av det aller viktigste vi gjør akkurat nå, er derfor å sørge for at Lørenskog kommune er en attraktiv og god arbeidsgiver – både for dere som jobber her nå og for de vi skal rekruttere i fremtiden. Jeg mener bestemt at vi har de beste forutsetninger for å få det til.  

Vi har en heldig geografisk beliggenhet, vi er en spennende kommune i vekst og utvikling, og vi kan tilby meningsfulle og interessante oppgaver og fagmiljøer. Kanskje er kommunen også liten nok til at vi kan være «nære og personlige»? Det handler altså om å utnytte mulighetene våre godt og gjøre de riktige valgene for fremtiden.  

Jeg har derfor kommet frem til at jeg synes det er flott at de som har utarbeidet vår nye HR-strategi, det vil si ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud, var modige og turte å foreslå en slik ambisjon. Jeg ble stolt da våre folkevalgte som behandlet strategien, valgte å tilslutte seg og vedta den. Dette forplikter også kommunestyret, som er vår øverste arbeidsgiver.  

Hva skal til? 

Nå skal vi sammen jobbe for å finne ut hvordan vi skal nå målet. I en kommune med over 4000 ansatte vil det være mange oppfatninger om hva en god arbeidsgiver er. For noen kommer trygghet først, for andre er det kanskje et godt arbeidsmiljø og gode kollegaer, mens det for andre igjen er lønns- og arbeidsbetingelser eller muligheter for kompetanseutvikling som er viktigst. Vi vet at vi må jobbe med mange ulike tiltak og virkemidler. Dette skal vi gjøre sammen. Vi skal sørge for at dere som ønsker det, skal få lov til å gi utrykk for hva dere mener er viktig for at vi skal lykkes. Tenk litt på hva som er viktig for akkurat DEG!   

Åpenhetskultur 

Apropos trygghet, en av våre verdier er «åpen». For mange henger nok åpenhet sammen med trygghet. Et trygt og godt arbeidsmiljø er en rettighet for alle ansatte. Jeg ble lei meg da jeg leste i Romerikes Blad at det var enkelte ansatte som kjente på frykt for å si ifra om forhold de mente var kritikkverdige på sin arbeidsplass. Jeg forstår at det noen ganger kan være vanskelig å gi tilbakemeldinger, eller at man kan føle avmakt hvis man har sagt ifra og ingenting skjer. Jeg har en tydelig forventning til alle i Lørenskog kommune om at kritikk skal tas imot og behandles på en respektfull og god måte.  

Man kan ikke alltid være enige om alt på en arbeidsplass. Det vil ofte være ulike meninger i en gruppe, iboende motsetninger, ulike synspunkter knyttet opp til ressursprioriteringer og så videre, men det skal oppleves trygt å si fra om forhold man er opptatt av. Er det av ulike årsaker vanskelig å si ifra til nærmeste leder, så kan man kanskje forsøke å snakke med en god kollega, tillitsvalgte eller verneombud. Vi har et godt system og et velfungerende samarbeid.  

Jeg vil oppfordre dere til å si ifra hvis det er noe dere mener er feil eller burde vært gjort annerledes og å ha tillit til at det er trygt å gjøre det. Gevinsten med å si ifra er at vi får mulighet til å lære og forbedre oss, slik at noe som kanskje er vanskelig eller ugreit på arbeidsplassen kan bli bedre. Det er viktig, både for deg, dine kollegaer og Lørenskog kommune. Åpenhetskultur bygger vi sammen.  

Lærerike og inspirerende år 

Jeg har forresten et lite personlig jubileum. Jeg har akkurat rundet 10 år som rådmann/ kommunedirektør i Lørenskog (liker fortsatt best rådmannstittelen skal jeg være ærlig). Det har vært litt av en reise! Lørenskog har utviklet seg voldsomt på disse årene, med en befolkningsvekst som er unik i nesten hvilken som helst målestokk. En nokså stor «liten kommune» er nå i ferd med å bli en liten «storkommune», med snart 50 000 innbyggere. I takt med befolkningsveksten har lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen endret seg mye. Det er ikke mange kommunedirektører som får være med å åpne nye skoler, enda flere barnehager, omsorgsboliger og mange ulike kultur- og idrettsanlegg på sin vakt. Jeg har nå over 4000 kollegaer og budsjettet har rundet fire milliarder kroner.  

Det har vært fantastisk morsomt og inspirerende å være en del av Lørenskog-laget i disse årene. Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver eneste dag – og det gjør jeg fortsatt. Jeg er glad for at vi har kloke og engasjerte folkevalgte som vil mye på vegne av innbyggerne. Samfunnsoppdraget vårt motiverer meg veldig. Jeg er stolt over å være en del av et solid og kompetent lederkorps i kommunen, men aller mest er jeg stolt av å få være kommunedirektør for over 4000 hardtarbeidende, dedikerte og flotte ansatte som gjør sitt beste for å gi gode tjenester og tilbud til innbyggerne våre hver eneste dag.  

Tusen takk til alle dere som har gjort disse årene så fine for meg – jeg ser frem til fortsettelsen sammen med dere. 

Vi snakkes! 

Ragnar