Onsdag 10. januar testes nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg

Onsdag 10. januar kl. 12.00 er det nasjonal varslingsprøve. Da testes både nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg (sirener).  

Mobilskjerm med en melding som forteller at dette er en test av Nødvarsel - Klikk for stort bildeSlik kan nødvarsel på mobilen se ut DSB

  • Test av nødvarsel på mobil skjer mellom kl. 11.55 og 12.10. 
  • Test av varslingsanlegg (sirener) skjer kl. 12.00 av signalet «Viktig melding – søk informasjon». 
  • Når du mottar nødvarsel vil telefonen din vibrere og spille av en høy, sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder. 
  • En tekst på norsk og engelsk dukker opp på skjermen. 
  • Varselet kan dras vekk, eller fjernes ved å trykke OK. 
  • Hvis du ikke ønsker å motta varselet må du sette telefonen din i flymodus eller skru den av. Du vil høre varselet selv om telefonen står på lydløs. 
  • Det er viktig at telefonen din er oppdatert med siste programvare for at du skal motta varselet. 
  • Noen nettbrett og smartklokker vil også motta varsel. 

Det er politiet som sender ut testen av nødvarsel på mobil, og Sivilforsvaret som tester tyfonene.