Over 3 300 lørenskoginger svarte på Folkehelseundersøkelsen i Viken høsten 2021

Over 3 300 innbyggere i Lørenskog deltok i den store Folkehelseundersøkelsen 2021.

Totalt 108 738 innbyggere over 18 år har svart på Folkehelseundersøkelsen i Viken høsten 2021, og 3376 av dem er fra Lørenskog. Dette er en av de største folkehelseundersøkelsene som er gjort i Norge.

 

Resultatene fra undersøkelsen vil bli offentliggjort 22. mars 2022.

Innbyggere i alle Vikens 51 kommuner har svart på spørsmål om hvordan de opplever egen helse, trivsel og livskvalitet i nærmiljøet der de bor. Det er Viken fylkeskommune og Folkehelseinstituttet som har gjennomført undersøkelsen i tett dialog med kommunene i Viken.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli offentliggjort 22. mars 2022.

Meld deg på lansering av folkehelseundersøkelsen i Viken 

For å skape gode lokalsamfunn er det nødvendig å vite hvordan innbyggerne har det. Folkehelseundersøkelsen i Viken 2021 skal gi ny, lokal kunnskap som kan bidra til å forbedre folks livskvalitet, trivsel og helse der de bor. Resultatene fra undersøkelsen vil bli viktige verktøy for planlegging og politikkutforming i kommunene i Viken og for fylkeskommunen. Resultatene vil også bli brukt i forskning ved Folkehelseinstituttet og NMBU (universitet i Ås).

Les mer om Folkehelseundersøkelsen her