Registrering av barn og unge flyktninger fra Ukraina i Lørenskog kommune

Farid Omer, Lørenskog kommune

Lørenskog kommune har behov for å registrere alle barn og unge flyktninger fra Ukraina i alderen 1 til 18 år som oppholder seg i kommunen.    

Barn og unge som bor i private hjem

Vi er kjent med at det har kommet flyktninger til private hjem i Lørenskog. Enkelte har kontaktet kommunen sentralt, andre har tatt kontakt direkte med skolene. Vi ønsker at alle barn/unge registreres i det samme skjemaet. 

Registrer barnet ditt i dette skjemaet.

Barn i alderen 6 til 18 år har rett til å gå på skole

Barn i skolealder har rett til å gå på skole, så sant det er sannsynlig at dere skal være i Norge mer enn tre måneder.

I starten er det ikke sikkert at skolen har mulighet til å gi fullverdig opplæring i alle fag, men det vil likevel være fordelaktig for ditt barn å begynne på skole så fort som mulig. Innen én måned har barnet ditt rett til fullverdig opplæring i alle fag. 

I Norge er det skoleplikt. Det vil si at etter tre måneder har du en plikt til å sende barnet ditt på skolen.

Tilbud om opplæring gis direkte

Vi jobber med å organisere organisere opplæring for elevene. Informasjon gis til de som har meldt seg i skjemaet.