Rygg inn - kjør ut!

Det er mange gode grunner til at du bør rygge inn på parkeringsplassen, det gir blant annet bedre oversikt når du kommer og når du forlater plassen. 

Bilde av to biler med teksten Rygg inn - Kjør ut.  Om du må rygge i forbindelse med parkering er det alltid tryggest å rygge inn. Da har du god oversikt når du kjører ut. Smart ikke sant? #trafikksikkerhetskultur. - Klikk for stort bilde

Her får du tre gode grunner til at du bør parkere med fronten ut: 

Bildet viser logoen til trafikksikker kommune. - Klikk for stort bilde​​​​​​​
  • Du har bedre oversikt over parkeringsplassen når du kommer kjørende inn. Derfor er det smartere å rygge inn i en parkeringslomme når du kommer, enn når du forlater parkeringsplassen. 
  •  Parkeringsplassen kan være oversiktlig og ha god plass når du parkerer, men kan fort bli full og uoversiktlig når du skal kjøre ut. 
  • Andre har bedre oversikt over deg. Det er lettere å bli oppmerksom på en bil som er i ferd med å rygge inn i en parkeringslomme enn når den er i ferd med å rygge ut. Da vil det være enklere for gående og andre kjørende å ta forhåndsregler.