Skal bli foregangskommune på lokaldemokrati

Ragnhild Bergheim portrettbilde - Klikk for stort bildeOrdfører Ragnhild Bergheim er stolt over å være en av syv kommuner som skal bli foregangskommuner på lokaldemokrati.   Lørenskog kommune er en av syv kommuner som er invitert til å delta i et lokaldemokratiprogram i regi av Kommunal- og distriktsdepartementet. Totalt 32 kommuner søkte om å delta i den nye satsingen.  

Sammen med Bergen, Bodø, Sunnfjord, Gjøvik, Suldal og Vadsø skal Lørenskog bli en foregangskommune i lokaldemokrati. Kommunene skal blant annet videreutvikle ordninger som innbyggerpanel, nærmiljøråd, Bylab, medvirkningsordninger for flerkulturelle og bredere og tidligere involvering i budsjettarbeidet. 

Legge til rette for at alle kan delta

I en mangfoldig kommune som Lørenskog er det viktig å skape arenaer hvor mangfoldet gjenspeiles i lokaldemokratiet. Barn, unge og personer med flerkulturell bakgrunn deltar i mindre grad i demokratiet enn den øvrige befolkningen, både tradisjonelt sett og i vår kommune. Vi ønsker derfor å prioritere økt deltagelse blant disse gruppene og i større grad utvikle medvirkningsarenaer knyttet til de politiske beslutningene. I prosjektet vil Lørenskog jobbe spesielt med å øke deltakelsen blant innbyggere med flerkulturell bakgrunn og å videreutvikle medvirkningsordningene. Kommunens ungdomsråd får en aktiv rolle med å prøve ut nye former for medvirkning og påvirkning av politiske prosesser i kommunen.  

– For å ta gode beslutninger er det viktig at de folkevalgte har god kunnskap om hva innbyggerne mener. Vi inviterer derfor sju kommuner til et nytt lokaldemokratiprogram, som skal vise hvordan innbyggere på ulike måter kan påvirke beslutninger som får betydning for lokalsamfunnet de bor i, sa kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram ved offentliggjøringen av hvilke kommuner som var blitt invitert til lokaldemokratiprogrammet tirsdag 11. januar. 

− Det er viktig å understreke at det finnes ikke én god måte å styrke lokaldemokratiet på. Vi har valgt ut kommuner som representerer ulike lokaldemokratitiltak i kommuner med ulike lokale forhold, poengterte kommunal- og distriktsministeren. 

Det forplikter å bli invitert  

Lørenskog kommunes valgbil - Klikk for stort bildeEtt av flere tiltak som ble gjort for å øke valgdeltakelsen ved det siste stortingsvalget var å gjøre det enkelt å forhåndstesmme. Valgbilen reiste på kryss og tvers i kommunen og oppsøkte folk der de var.Lørenskog ønsker å bli ledende innen medvirkning. Derfor er tilhørighet, fellesskap og lokaldemokrati valgt som satsningsområder i kommuneplanen. Vi er allerede godt i gang med å etablere kanaler og arenaer som supplerer innbyggernes tradisjonelle kanaler for kontakt med politikk og administrasjon. Ambisjonen videre er å gjøre arenaene enda mer tilgjengelige, knytte de tettere opp mot de politiske beslutningene og skape eierskap til samfunnsutviklingen for grupper som tradisjonelt engasjerer seg mindre enn den øvrige befolkningen. 

- Erfaringene vi gjør skal vi dele med alle kommunene i Norge. Mange vil følge ekstra nøye med på hva vi gjør og hvilke erfaringer vi gjør oss. Det er litt skummet, men mest av alt veldig gøy, avslutter ordfører Ragnhild Bergheim.