Snart flytter elever, lærere og nabolaget inn i den nye barneskolen på Fjellhamar

Jeg ble ansatt som rektor på Fjellhamar skole for snart fire og ett halvt år siden. Kort tid etter ble jeg involvert i planleggingen av det nye skolebygget. Vi bygger en stor barneskole, med plass til nesten 1200 elever som også skal bli et viktig nærmiljøsenter på Fjellhamar. Vi har vært veldig opptatt av at hver elev skal ha sin unike plass og hvordan den daglig «elevreisen» i et stort skolebygg vil være.

Lekeapparat og sklie utformet som en bever i skolegården på den nye barneskolen på Fjellhamar. - Klikk for stort bildeBeveren er ett av lekeapparatene på den nye skolen. Farid Dino, Lørenskog kommune

Skrevet av: Marianne Egeberg Kolobekken, rektor Fjellhamar skole.

Det har vært viktig for oss å bygge en skole som sikrer at elevene kjenner tilhørighet, og da må du kjenne de menneskene du er sammen med. 1200 medelever er for mange for ett barn å kjenne. Vi har derfor planlagt strukturen i bygget på en slik måte at de ikke må forholde seg til alle de andre elevene på skolen. Skolen er delt opp i oversiktlige områder.

Huset

Hvert trinn får sitt eget hjemmeområde. Her har alle de seks klassene sitt eget klasserom, der de kan lukke døra og ha ro og fred. Jeg liker å tenke på klasserommet som huset til elevene. Klassen er det viktigste fellesskapet. Det er de du er sammen med der, som du er sammen med gjennom skoledagen. Der kjenner du deg trygg og der blir det gode forhold for læring. For å lære må elevene være trygge.

Gata

Mellom klasserommene har trinnet et fellesområde som skal fungere både som en gangsone og som en viktig arena for å lære å samarbeide. Her treffer elevene de andre i nabolaget og dette området kaller vi for gata. Det blir en fin arena for både lek og læring i fellesskap. I gata treffer du kjente, vi har gatefester og samlinger. For de minste elevene blir gata også SFO-arealet.

Biblioteket i den nye barneskolen på Fjellhamar, bokhyller og oppbygd podie midt i bildet. - Klikk for stort bildeDet blir et stort og flott bibliotek på den nye barneskolen. Farid Dino, Lørenskog kommune

Byen

Når elevene går ut i resten av skolen finner du samlingssalen, biblioteket, musikkrommet, sløydsalen, kunst- og håndverksavdelingen, naturfagsrommet og alle de andre rommene som du deler med elevene på de andre trinnene. Dette området kaller vi byen.

Når elevene går ut i byen skal de som regel gå sammen med en voksen. Da sikrer vi at elevene ikke møter på situasjoner som de kan oppleve som utrygge.

Ved at skolen er bygget slik, så legger vi til rette for godt samarbeid mellom elever, mellom ansatte, mellom ansatte og elever og mellom andre instanser utenfor skolen. Vi mener vi har bygd en skole som sikrer gode muligheter for laget rundt eleven.

Et stort og flott uteområde

På den nye skolen får vi et stort og flott uteområde som jeg ser på som en stor gave, også til lokalbefolkningen på Fjellhamar og Lørenskog. Uteområdet er i likhet med skolebygget delt inn i ulike soner og det skal passe for barn i alle aldre. og det er aktiviteter for enhver smak. Elevenes innspill har i stor grad blitt hørt.

Skolens uteområde er også en del av byen. Der møter barna elever fra andre trinn og sammen kan de leke og utforske.

Fantastisk prosjektledelse

Jeg har i denne prosessen fått innsikt i en helt ny bransje - byggebransjen. Det har vært både utviklende og spennende. Vi har hatt en fantastisk prosjektledelse å samarbeide med, og elevenes behov har stått i sentrum for alle. Og ikke minst har det lært meg at vi uansett jobb, trenger evnen å samarbeide.

Min drømmejobb

Å være rektor på denne skolen er min drømmejobb. Å sikre at vi får med oss sjela fra den gamle skolen, og forene det med mulighetene det nye bygget gir, er en en-gang-i-livet- opplevelse. Det har vært mye jobb. Men når jeg ser bygget reise seg, forventingene blant elever og ansatte stige og når jeg vet at den nye skolen vil være en berikelse for hele lokalsamfunnet – da tenker jeg at alt arbeidet er verdt det. Og mandag 16. januar 2023 – ja da starter skoledagen her!

Mer informasjon om skolen

Her kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.