Ukrainske ungdommer møtes med åpne armer av unge i Lørenskog

Lokale aktører går sammen for nyankomne ungdommer som venter på skoleplass.

En gruppe ukrainske tenåringer som har flyktet fra krigen, venter spent på å få tildelt skoleplass ved en videregående skole i Akershus etter sommerferien. 

For at de skal ha meningsfylte aktiviteter i ventetiden, har flere lokale aktører gått sammen om et unikt samarbeid.

Ungdommene møtes på VOLT to dager i uken til ulike aktiviteter.

Lørenskog Somalisk Kultursenter, Aktivitetshuset VOLT og Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog har samarbeidet for å tilby et bredt spekter av aktiviteter for ungdommene.

På VOLT møtes de for enkel norskundervisning, se norske serier, spille brettspill og være sosiale. Nesten ingen av de ukrainske ungdommene kjente hverandre fra før av. 

Avhengige av hverandre

Shezana Islam, virksomhetsleder i Flyktning- og innvandrertjenesten, uttrykker sin begeistring for hvor raskt VOLT og Lørenskog Somalisk Kultursenter har kommet i gang med samarbeidet.  

Shezana Islam er virksomhetsleder for Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune.

– Jeg er stolt av å jobbe i en kommune hvor vi ser mulighetsrom og løsninger på tvers av sektorer og i samarbeid med frivillige organisasjoner, sier hun. 

– Vi er avhengige av å spille på lag med hverandre for å bygge det beste Lørenskog-samfunnet for alle.

Ung frivillighet 

Gjennom en ung-til-ung-tilnærming vil ungdommer fra det somaliske kultursenteret fungere som støttepersoner og aktivitetsguider for de nyankomne. 


Samira (19), en av de unge frivillige som bidrar i samarbeidet, forteller: – Vi har norskundervisning med dem, der vi blant annet har 'ukens ord' som de skal øve seg på å bruke. Vi lærer også bort pronomen, og nå snakker vi mer og mer norsk når vi møtes. De er så flinke! 

Samira kom selv til Norge som 8-åring og studerer i dag lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo. Frivilligheten har hun fått gjennom morsmelken. – Moren min har også vært mye frivillig. 

Å føle seg hjemme

Denne kulturutvekslingen blant ungdommene bidrar til å skape en varm velkomst og en naturlig overgang inn i lokalsamfunnet, og til å føle seg hjemme i Lørenskog før skolestart til høsten. 

Gjennom meningsfulle aktiviteter og nye vennskap legges grunnlaget for en trygg og inkluderende hverdag i deres nye nærmiljø.