Uttalelse fra Lørenskog formannskap om Ukrainasituasjonen 9. mars 2022

Formannskapet i Lørenskog. Fra venstre foran: Berit Broch (H), Nancy Gogstad (SV), Ragnhild Bergheim (Ap), Anita Patel (Ap), Stian Løken (Ap), Amine Mabel Andresen (H)  F.V. bak: Bjørn Gran (V), Bjarne Asgrimplass (SV), Tom Pedersen (Sp), Dan Levi Hykkerud (KrF), Bjørnar Johannessen (FrP), Knut Jan Nielsen (Ap), Ernst-Modest Herdieckerhoff (MDG) - Klikk for stort bildeFormannskapet i Lørenskog. Fra venstre foran: Berit Broch (H), Nancy Gogstad (SV), Ragnhild Bergheim (Ap), Anita Patel (Ap), Stian Løken (Ap), Amine Mabel Andresen (H) F.V. bak: Bjørn Gran (V), Bjarne Asgrimplass (SV), Tom Pedersen (Sp), Dan Levi Hykkerud (KrF), Bjørnar Johannessen (FrP), Knut Jan Nielsen (Ap), Ernst-Modest Herdieckerhoff (MDG) Julie Janssen, Lørenskog kommune Formannskapet og Rødt i Lørenskog er rystet over Russlands brutale, militære angrep på Ukraina, og tar avstand fra Russlands aggresjon. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får svært dramatiske konsekvenser for befolkningen, både voksne og barn, i Ukraina.

Partiet Rødt sitter ikke i formannskapet, men har sluttet seg til deres uttalelse.

UNHCR rapporterer onsdag 9. mars om at det er over 2 millioner mennesker på flukt fra hjem og land. Formannskapet og Rødt er innstilt på å legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme til Lørenskog, og ber kommunedirektøren om å forberede mottak av krigsflyktninger så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette.

I Lørenskog bor det både russere og ukrainere, og formannskapet og Rødt oppfordrer alle innbyggere i Lørenskog til å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet i en svært krevende tid.

Mange barn er nå bekymret og redde over krigen i Ukraina. Formannskapet og Rødt er opptatt av at voksne må ta dette på alvor og snakke med barna, og oppfordrer barnehager og skoler til å være oppmerksomme på barnas reaksjoner på situasjonen.

Formannskapet og Rødt ber kommunedirektøren gjennomgå kommunens beredskapsrutiner og følge opp eventuelle anmodninger fra nasjonale myndigheter.

Formannskapet og Rødt ber også kommunedirektøren om å ta initiativ til et møte med frivillige organisasjoner for å legge til rette for at kommunen og frivilligheten er koordinert og forberedt på å bidra i en mulig flyktningsituasjon.