En jobb for alle

Vi ønsker å legge til rette for at alle som kan og vil, får mulighet til å delta i arbeidslivet. Her har vi samlet tre hovedtiltak, rettet mot ulike grupper vi satser spesielt på. 

Ung Mot Jobb  

Ung Mot Jobb er et tilbud fra Nav Lørenskog for deg mellom 16 og 30 år. Vi vil hjelpe deg med å komme deg ut i arbeid, utdannelse eller annen aktivitet.  

Hver tirsdag og torsdag møtes vi på Downtown ungdomskafé i Lørenskog hus, der du kan få hjelp med å registrere deg som arbeidssøker på Nav.no.  

Vi hjelper deg med å skrive CV og jobbsøknader, og finne jobber som du kan søke på.  
Her kan du også få intervjutrening. Vi holder kurs i økonomi, har samtaler om selvutvikling og tips til voksenlivet.  

Du trenger ikke å være i kontakt med Nav for å få hjelp fra oss.  

Osman serverer kaffe til en kunde - Klikk for stort bildeUng Mot Jobb har sørget for at Osman blant annet har fått bank-ID, tannlegebehandling, norskkurs og arbeidstrening. Farid Dino Omer / Lørenskog kommune

Vi har også drop-in på Nav-kontoret i Skårersletta 61 hver mandag og onsdag, mellom klokken 10.00 og 14.00. Da kan du få én-til-én-oppfølging for å søke jobber, samt hjelp til å forberede seg på arbeidslivet.  

Du kan lese mer om Ung mot jobb på deres egne siderog i Lørenskog kommunes helse-, omsorg- og mestringsstrategi  (under "Fra arbeidsløs til arbeidstrening").

Ung mot jobb Lørenskog har også en egen konto på Instagram

Lærlingplasser 

Som lærling hos oss får du spennende og varierte oppgaver. Du vil få opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Lørenskog kommune har jobbet med lærlinger over lang tid, og kan tilby en spennende og lærerik arbeidsplass.  

Alle lærlingestillingene lyses ut her. Lærlinger starter i august. Som lærling blir du ansatt i kommunen, og du har samme rettigheter og plikter som andre medarbeidere. Vi gir deg lønn under læretiden.  

Vi har flere lærlingplasser for helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. Her finner du kontaktinformasjon til de som er ansvarlige for lærlingeplasser innenfor disse fagene: 

Kontaktpersoner lærlingeplasser

Kontaktpersoner lærlingeplasser
Fag  Kontaktperson  E-post  Telefon 
Helsefagarbeider  Tove Lilleløkken  E-post  47276006 
Barne- og ungdomsarbeider  Ann Kristin Halvorsen  E-post  48169779 

I tillegg har vi ved noen anledninger tatt inn lærlinger innenfor IKT og grafiske fag.  

Hva tilbyr vi: 

 • Vi har en koordinator i kommunen som følger opp læreløpet og holder nettverkssamlinger 
 • Du får en veileder på arbeidsstedet som følger opp med veiledning og opplæring i det daglige arbeidet. 
 • Du får en opplæringsplan som følger deg gjennom læretiden med oppgaver som er knyttet til kompetansemålene 
 • Lønn under utdannelse 
 • Vi arrangerer nettverksmøter ca. én gang i måneden der du får delta på ulike kurs. 
 • Du får praksis på ulike arbeidsplasser i kommunen som dekker det faget du er lærling i.  

Hva forventer vi av en lærling: 

 • Du må være flink til å skape gode relasjoner til andre mennesker, og være motivert for jobben som lærling 
 • Du er serviceinnstilt, ansvarsfull og tar initiativ 
 • Du er engasjert, positiv og fleksibel 
 • Du liker å bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Du har gode evner til planlegging og skriftlig dokumentasjon, er selvstendig og tar ansvar for egen læring 
 • Du er interessert i å få veiledning og liker å tenke nytt 

Kandidater blir valgt ut etter følgende kriterier: 

 • Standpunktkarakterer. Alle fag må være bestått 
 • Lavt fravær gjennom skoletiden på videregående 
 • Ordenskarakter 
 • Norskkunnskaper tilsvarende B2 
 • Personlig egnethet til stillingen 

Traineeordning for personer med nedsatt funksjonsevne 

Lørenskog kommune som arbeidsplass skal være inkluderende, mangfoldig og gjenspeile befolkningen. Vi ønsker derfor å gi personer med varig nedsatt funksjonsevne som har relevant utdanning og som trenger arbeidserfaring, mulighet til å få arbeidserfaring for lettere å få fast arbeid. I tillegg til erfaring får traineene kompetanse om kommunens organisering, arbeidsområder, organisering og arbeidsmåter.

Det legges vekt på å tilrettelegge etter behov og så langt det er mulig i forhold til kravene for stillingen. Traineestillingene lyses ut fortløpende på ordinær måte ut ifra behov og tilgang på egnede stillinger.