Hva stemmer du til ved kommunestyre- og fylkestingsvalg

I dette valget kan du stemme på to ting: kommunestyre og fylkesting. Når du stemmer til kommunestyrevalget er du med å bestemme hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Når du stemmer ved fylkestingsvalget er du med å bestemme hvem som skal styre i fylket du bor i de neste fire årene.

Ved kommunestyrevalget avgjør vi hvem som skal styre Lørenskog de fire neste årene

I år er det kommunestyrevalg. Vi skal velge 47 representanter til kommunestyret. Disse folkevalgte representantene skal ta beslutninger om kommunene på veien av oss innbyggere.

Kommunen har ansvaret for mange viktige velferdstjenester som skole, barnehage, eldreomsorg, og kulturturtilbud som bibliotek og fritidsklubb. Kommunen har også ansvaret for lokale veier, vann, søppel og miljøtiltak. I tillegg har skal kommunen bestemme hva ulike områder i kommunen skal brukes til, for eksempel om det skal bygges nye boliger, eller lages idrettsbane eller park.

Når du stemmer, er du med å bestemme hvordan disse oppgavene blir løst i Lørenskog kommune. Partiene som får flest stemmer får størst innflytelse, og har bedre muligheter til å få gjennomslag for sin politikk. Du kan stemme på politikere som deler dine meninger og ønsker, og på den måten være med å bestemme i kommunen.

Lurer du hvem du kan stemme på? Det kan du finne mer informasjon om her.
 

Ved fylkestingsvalget avgjør vi hvem som skal styre Akershus de fire neste årene

I år er det også valg til fylkestinget. Ved å stemme ved fylkestingsvalget er du med å bestemme hvem som skal styre Akershus fylke de fire neste årene. Du finner mer informasjon om fylkestingsvalget her.