Strategi for kultursektoren - kulturplanen

Overordnet mål for kultur i Lørenskog

Lørenskogs innbyggere skal kunne finne et kreativt, mangfoldig og engasjerende kultur-, idrett- og fritidstilbud i egen kommune - med opplevelser, utfordringer og aktiviteter for alle.

Innsatsområder og strategiske mål for kultursektoren