Klipp hekken og sørg for en trygg skolevei

Klipp hekken - Klikk for stort bilde Om noen uker starter skolen og du kan bidra til at barna får en trafikksikker skolevei. Det gjør du ved å sørge for at vegetasjonen på din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner.

Farlig kryss - Klikk for stort bilde Våre hageplanter vokser raskt til høyder og bredder som hindrer fri sikt, skjuler viktig trafikkinformasjon eller tvinger myke trafikanter ut i veibanen.


Grener og kvister som henger for lavt kan også tvinge kjøretøy over i feil kjørefelt. I tillegg kan større kjøretøy som brøyte- og renovasjonsbiler bli hindret i å gjøre jobben sin, også utrykningskjøretøy kan miste verdifull tid. Derfor er det viktig at du jevnlig klipper hekker, busker og trær på eiendommen din.


Pass på at vegetasjon ikke vokser utover din eiendomsgrense eller høyere enn 50 cm ved avkjørsler og kryss. Dette er fordi myke trafikanter skal se og bli sett i trafikken. Spesielt sårbare er barn og mennesker i rullestol.

Kontakt gjerne kommunalteknikk dersom du har spørsmål:

Telefon: 67 93 42 00
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no
 

Mitt Nabolag
Facebook

Fant du det du lette etter?