Verdens toalettdag - vis dovett!

Klikk for stort bildeBilde av doTorsdag 19. november er verdens toalettdag, og mange steder i verden har befolkningen fortsatt ikke tilgang på grunnleggende toalettfasiliteter. 

Her hjemme på berget er vi så heldige at vi kan ta gode toaletter og avløpssystemer for gitt. Helt siden tidlig 1900-tall har vi hatt vannklosetter i Norge, og etter hvert kom også systemer som renser kloakken før den når ut i elver og vann.

I dag er ikke tilgang til toaletter et problem for oss nordmenn flest. Et reelt problem er derimot at vi bruker toalettet feil. Vi mangler dovett, rett og slett!

Stadig flere av oss kvitter oss med fett og ulike typer avfall via avløpet. Dette fører til tette rør, oversvømmelser, forurensing, rotteplager og store driftsproblemer for pumper og renseanlegg.

Vi må vise mer dovett. Det er kun tiss, bæsj, dopapir og vann selvsagt som skal i do. Alt annet søppel som oppstår på badet skal håndteres som avfall.

Klikk for stort bilde

Klimaendringene truer verdens vann- og avløpssystemer

Et av delmålene i FN sitt sjette bærekraftmål er å sikre tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle innen 2030.

For å sette fokus på dette målet har verdens toalettdag (World Toilet Day) blitt markert den 19. november som offisiell FN-dag siden 2013.

Klimaendringer truer sanitærforholdene i verden

Temaet for verdens toalettdag 2020 er bærekraftige sanitæranlegg og klimaendringer. Flom, tørke og stigende havnivå utgjør en stadig større trussel for verdens sanitæranlegg – fra toaletter til septiktanker og renseanlegg.

Effektene av klimaendringene påvirker infrastruktur for vann, avløp og hygiene direkte. For eksempel når flomvann forurenser brønner som brukes til drikkevann, eller oversvømmelser skader toaletter og sprer avføring i lokalsamfunn og matavlinger.

Toalettet er en forutsetning for trygghet og helse

4,2 milliarder mennesker i verden lever allerede med dårlige og sårbare vann- og avløpssystemer, eller ingen systemer det hele tatt. Følgene av dette kan være dramatiske for menneskers helse, sikkerhet, verdighet og utvikling, spesielt for kvinner, barn og svake grupper i samfunnet.

  • Mer enn 800 barn under 5 år dør hver dag av diaré og andre sykdommer som kan forebygges gjennom bedre sanitærforhold og tilgang til rent drikkevann.
  • Mangel på toaletter og trygge toalettforhold betyr at faren for seksuelle overgrep øker. Tilgang til toalett i sitt eget hjem reduserer risikoen for overgrep.
  • Mange jenter må slutte på skolen når de får menstruasjon. Når skoler installerer toaletter, øker jenters deltakelse med 11 prosent.

Vi i vann og avløpsbransjen er opptatt av å bruke Verdens toalettdag til å få oppmerksomhet om viktigheten av gode avløpstjenester, og behovet for dovett.

Visste du at avløpsrørene kan bli tette dersom du skyller matfett og matolje ut i vasken? Fettet samler seg i store klumper inne i rørene og stenger veien for kloakken. Det hele kan ende med en fontene av kloakk som sprute utover ditt nabolag eller inn i din kjeller.

Matrester er dessuten snadder for rottene som bor i kloakken. De lever utelukkende av fett- og matrester. Husk at ingen mat betyr ingen rotter.

Romerikes blad ble med oss ut da vi renset en avløpsledning for matfett.

Hvor skal jeg gjøre av matfettet?

Mange tenker at det å bruke varmt vann er løsningen, at fettet løser seg opp før det sendes ut i avløpsledningene. Dessverre er ikke løsningen så enkel. Fettet løser seg riktig nok opp, men det tar ikke lang tid før det avkjøles og stivner i klumper og lager hindringer for kloakken.

Her er noen tips for hvordan du kan kvitte deg med matfett og matolje:

  • Matolje som helles over i en tett juice-/melkekartong kan kastes i restavfallet (ikke i de grønne posene). Husk at oljer i for eksempel glass med fetaost også må kastes.
  • Tørk av fettet med tørkepapir og kast det i matavfallet før stekepannen rengjøres.
  • La fettet størkne i stekepannen slik at du kan kaste det i fast form.
  • Du kan levere større mengder matolje på gjenvinningsstasjonen.
  • Matfett og matoljer i små mengder kan hjemmekomposteres.

Husk på renovatøren og pakk matoljen godt inn.

Dersom du har mistanke om kloakkstopp på kommunens ledningsnett kan du melde fra til kommunalteknikk på telefon 67 93 42 00 eller e-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

Utover ordinær arbeidstid kan du ringe vår vakttelefon på 977 57 240.