Vannmåler

I Lørenskog kommune er det krav om å installere vannmåler i alle nye boligbygg, næringsdrivende, og offentlige virksomheter. Vannmåleren er kommunal eiendom, og det belastes et årlig gebyr for leie av denne.

Uten vannmåler fastsettes vann og avløpsgebyrer ut ifra boligens bruksareal.
Det er valgfritt å installere vannmåler for eksisterende boliger. 
Dersom man velger å montere vannmåler er det ikke anledning til å gå tilbake til å betale stipulert forbruk basert på grunnlag av bruksareal.