Vannmåler for rørlegger

Lørenskog kommune skal fra 15. august 2022 ta i bruk en digital løsning for søknad om installasjon og utlevering av vannmålere. 

Ny elektronisk løsning 

Den 15.08.2022 tok Lørenskog kommune i bruk en digital løsning for søknad om installasjon og utlevering av vannmålere. Skal du installere vannmåler, bytte eksisterende måler eller demontere en måler forutsetter dette at ditt foretak er registrert og har fått tilgang til brukerportalen Powel Entreprenørportal.  

Som registrert bruker i entreprenørportalen vil du få tilgang til fulldigital innsendelse av søknad om vannmåler og innlevering av ferdigmelding. Vannmåler kan hentes hos kommunalteknikk i Fjellhamarveien 51, når søknaden er godkjent. Når arbeidet er sluttført, skal melding om uført vann- og avløpsarbeid sendes inn via entreprenørportalen. 

I den elektroniske løsningen kan du: 

  • Sende inn søknad om vannmåler 
  • Tegne direkte inn i ledningskart 
  • Sjekke status for dine saker 
  • Sende ferdigmelding 

Tjenesten gir deg også full oversikt over både pågående og avsluttede saker. Gjennom løsningen ser du hvilke søknader som er sendt til oss, om søknadene er godkjent og om ferdigmelding er levert. Når saksbehandlingen er avsluttet vil både ansvarlig søkende og sluttkunde få en bekreftelse på at arbeidet er utført.  

Denne nye løsningen forenkler saksbehandling av søknad pluss at det reduserer tiden det tar før man får svar fra kommunen. 

En forutsetning for å utføre sanitærinstallasjoner i Lørenskog kommune er at du har svennebrev som rørlegger.  

Til informasjon: for arbeid på private vann og avløpsanlegg må du har svennebrev som rørlegger, samt S-ADK1- eller ADK1-sertifikat, eller Fagbrev innen veg- og anleggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget, samt ADK1-sertifikat. Mer om dette se på vår hjemmeside: Bygge og fornye. 

Registrering 

Registrer ditt foretak som bruker av Powel Entreprenørportal.

Her finner du en videofilm med veiledning til registreringsprosessen. 

Det anbefales å se hele registreringsvideoen før eller samtidig med at bedriften registrerer seg for tilgang til løsningen. 

Når vi har godkjent ditt foretak, får du linken til Powel Entreprenørportal hvor du logger deg inn med brukernavn og passord. 

Den som registrerer bedriften, vil bli brukeradministrator og vil kunne legge til ytterligere ansatte som får tilgang til å sende inn søknader og meldinger på vegne av bedriften. Hver enkelt ansatt får en e-post med lenke for å fullføre registreringen og å velge eget passord samt med lenke til pålogging til løsningen som er unik for hver enkelt bedrift. 

Dere som allerede har tilgang til Entreprenørportal i Lørenskog kommunen skal dokumentasjon om kvalitetskrav ettersendes til oss via epost. 

Hvis du har problemer med innlogging eller registrering kan du henvende deg til Lørenskog kommune, kommunalteknikk ved Helge Bjertnæs, telefon 924 56 193 eller til sentralbordet på telefon 67 93 42 00. 

Se instruksjonsvideo for søknad om vannmåler. 

Systemet er under utvikling og det tas forbehold om mangelen. Enkelte eksisterende målere vises ikke i systemet per nå. Hvis du oppdager dette under «Bytte av eksisterende vannmålere» eller «Fjern vannmåler» ta gjerne kontakt med oss på helbje@lorenskog.kommune.no.