Skjemaer - PPK

Skjemaer som fylles ut av foresatte/innbyggere

Henvisningsskjema Lørenskog PPT - Elever i grunnskolen - Fylles ut av foresatte

Henvisningsskjema Lørenskog PPT - Førskolesaker - Fylles ut av foresatte

Henvisningsskjema Lørenskog PPT - Voksne - fylles ut av søkeren

Samtykke til spesialpedagogisk hjelp - Fylles ut av foresatte

Skjemaer som fylles ut av skoler og barnehager

Henvisningsskjema Lørenskog PPT - Systemsaker i barnehage og skole - Fylles ut av skole/barnehage

Henvisningsskjema Lørenskog PPT - Førskolesaker - Fylles ut av barnehagen

Henvisningsskjema Lørenskog PPT - Elever i grunnskolen - Fylles ut av skolen

Henvisningsskjema Lørenskog PPT - Førskole- og grunnskolesaker (PDF, 233 kB) - Papirversjon for private skoler og barnehager

Pedagogisk rapport grunnskole (DOCX, 31 kB) - Fylles ut av skole

Pedagogisk rapport barnehage (DOCX, 29 kB) - Fylles ut av barnehagen