Forebyggende hjemmebesøk

Besøkstjenesten har et tilbud med besøksvenn og aktivitetsvenn. Tjenesten er i samarbeid med frivillige i Lørenskog kommune.

Vi har et ambulant dagtilbud for de av våre innbyggere som av ulike årsaker ikke ønsker et ordinært dagsentertilbud. Dette er noe som må avtales individuelt med avdelingsleder. Tilbudet går ut på hjemmebesøk, turer i nærområdet eller spesielt tilrettelagte aktiviteter. Dette er et tilbud i påvente av andre tjenester.

Målet er å skape hygge og trygghet i hverdagen.

Hvem kan få tilbudet?

Hjemmeboende eldre eller hjemmeboende personer med demens.

Hvordan få tilbudet?

For å få tilbud fra besøkstjenesten: ta kontakt med frivillighetskoordinator. Se kontaktinformasjon nederst.

For å få tilbud fra ambulant dagtilbud: Ta kontakt med avdelingsleder. Se kontaktinformasjon nederst.

Slik søker du

Send e-post eller ring kontaktperson. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Søknadsfrist

Ingen. Du kan søke hele året.

Hva koster det?

Dette er et gratis tilbud.

Hva skjer videre?

Hver enkelt vil få oppfølging av ansatte eller frivillige, det kommer an på hvilke tilbud du søker på eller ønsker.

Klage

Her ser du hvordan du går frem hvis du ønsker å klage på søknadsvedtaket.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet
Jarle Opseth
Telefon: 92 82 33 24
E-post: jarops@lorenskog.kommune.no

Frivillighetskoordinator
Valborg Vigsnes Jakobsen
Telefon: 905 83 703
E-post: valvig@lorenskog.kommune.no