Problemer med hukommelsen

Dersom du har utfordringer med for eksempel å huske å ta medisiner regelmessig eller tilkalle akutt hjelp, eller du er pårørende og bekymret for at din nærstående ikke finner veien hjem på grunn av kognitiv svikt, kan det være aktuelt med velferdsteknologiske løsninger i hjemmet. 

Dette kan være erstatning eller supplement til andre tjenester. 

Dersom du tror det kan være aktuelt for deg, ta kontakt med Fag og forvaltning