Hva gjør kommuneoverlegen?

Kommuneoverlegens oppgaver er mangfoldige, men fordeler seg hovedsakelig på tre hovedområder:

 • medisinskfaglig rådgiver for hele kommunen
 • smittevern og helseberedskap
 • miljørettet helsevern

I tillegg arbeider kommuneoverlegen med blant annet følgende:

 • folkehelse
 • rådgivning
 • godkjenning av virksomheter
 • forvaltning av bl.a. legetjenesten
 • kvalitetsutvikling
 • helsetjenesteplanlegging
 • medisinsk faglig oppfølging av helsetilbudet i kommunen
 • vedtak om tvungen legeundersøkelse etter lov om psykisk helsevern

Kommuneoverlegen jobber ikke klinisk. Har du spørsmål om egen helse, skal du kontakte fastlege, legevakt eller 113.

Kontaktinformasjon

Kommuneoverlege (permisjon):  Randi Mjøen

Kommuneoverlege (fungerende): Gaute E. Gjein

Kommunelege: Tor Atle Rosness

Miljørettet helsevern: Mahwash Ajaz

De ansatte hos kommuneoverlegen har felles e-post.

Telefon 67 93 40 00