ROM - et møtested for læring og utvikling

ROM er en læringsarena hvor fagfolk og pårørende møtes til likeverdig dialog. Formålet er å utveksle kunnskap og erfaringer for å forbedre tjenestene. Du kan også bli med!

Lørenskog kommune driver ROM for tilrettelagte tjenester. 

ROM for vår 2024 er planlagt 29. februar, 18. april og 30. mai fra kl 18 – kl 20 på BAS aktivitetssenter. 

Tema for vårens ROM-møter er:
29. februar: Selvstendighet -  Hvordan kan vi som foreldre/ pårørende og fagpersoner bidra til å styrke selvstendighet og ta gode valg?
18. april: Flytting til egen bolig - Forberedelser, utfordringer og samarbeid
30. mai: Ivaretakelse av søsken - hvordan kan vi bedre ivareta søsken i familier til barn med nedsatt funksjonsevne

Det er foreningen Voksne for barn som har utviklet konseptet ROM og som følger opp kommunene. Hovedmålgruppen for dette ROM’et er foreldre til barn med utviklingshemming eller lignende under 35 år. Det finnes mer informasjon om ROM på nettsidene til VfB: https://vfb.no/produkter-og-tjenester/rom/. Lørenskog samarbeider med Nittedal kommune om dette tilbudet.

Er du nysgjerrig og kunne tenke deg å delta på en av ROM’ene? Kontakt May-Hilde Garden på maygar@lorenskog.kommune.no. Vi ønsker oss gjerne påmelding i forkant av deltakelsen.