ROM - et møtested for læring og utvikling

ROM er en læringsarena hvor fagfolk og pårørende møtes til likeverdig dialog. Formålet er å utveksle kunnskap og erfaringer for å forbedre tjenestene. Du kan også bli med!

Lørenskog kommune driver ROM for tilrettelagte tjenester. 

Høstens ROM er planlagt 7. september, 26. oktober og 7. desember fra kl 18 – kl 20 på BAS aktivitetssenter. 

07.09: ”Taushetsplikt; fordeler og utfordringer” – Hvordan kan foreldre/pårørende og fagpersoner få til god kommunikasjon og samtidig ivareta taushetsplikten?

26.10: ”Tvang og makt” – Hvordan kan foreldre/pårørende og fagpersoner finne gode løsninger i handlingsrommet mellom tvang og selvbestemmelse?

07.12: ”Selvstendighet” – Hvordan kan vi som foreldre/pårørende og fagpersoner bidra til å styrke selvstendighet og ta gode valg?

Det er foreningen Voksne for barn som har utviklet konseptet ROM og som følger opp kommunene. Hovedmålgruppen for dette ROM’et er foreldre til barn med utviklingshemming eller lignende under 35 år. Det finnes mer informasjon om ROM på nettsidene til VfB: https://vfb.no/produkter-og-tjenester/rom/. Lørenskog samarbeider med Nittedal kommune om dette tilbudet.

Er du nysgjerrig og kunne tenke deg å delta på en av ROM’ene? Kontakt May-Hilde Garden på maygar@lorenskog.kommune.no. Vi ønsker oss gjerne påmelding i forkant av deltakelsen.