VIP - Voksenvern

VIP er et voldsforebyggende program som skal gi personer med intellektuell funksjonsnedsettelse bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep

Lørenskog kommune ved Bo- og omsorgstjenesten tilbyr fra 2023 risikoutsatte voksne innbyggere VIP-kurs.

VIP-programmet består av 12 moduler som tar opp temaene følelser, grensesetting, vold og overgrep. Hver modul varer i to timer og deltakerne møtes en gang i uken over 12 uker. Modulene er satt sammen av mange praktiske øvelser og små kunnskapsbolker som skal utfordre og styrke kunnskapen hos deltakerne. VIP-kursene ledes av sertifiserte instruktører som er utdannet og følges opp gjennom det landsomfattende programopplæringen til Likestillingssentret på Hamar.

Fra februar 2023 vil VIP-kursene foregå på torsdags formiddag i BAS sine lokaler i Gamleveien 106.

VIP-programmet er gratis.

Du kan få vite mer om VIP i Lørenskog ved å kontakte koordinator Ina Utti på epost inautt@lorenskog.kommune.no.