Aktivitets- og dagstilbud

I jobb - Kirkens Bymisjon

I jobb er et lavterskeltilbud for mennesker som har helseutfordringer knyttet til avhengighet og psykisk uhelse, og som står utenfor det ordinære arbeidslivet og arbeidsrettede tiltak. Vi tilbyr arbeidsfellesskap og mulighet for å gjøre en viktig jobb for kommunen.
I jobb gjør en samfunnsnyttig innsats som en del av kommunens renovasjonstjeneste, og bidrar til at gater og steder holdes rene for avfall. På I jobb er det ikke oppmøteplikt. Når man er en del av arbeidsfellesskapet ved I jobb Lørenskog, møter man opp de dagene man vil og kan jobbe.

Vi tilbyr betalt dagsarbeid
Oppdragene består i hovedsak av gaterydding i sentrumsnære områder.
Oppdrag utføres mellom 09.30 - 12.30 to ganger pr. uke.
Arbeid på I jobb er ikke ordinært arbeid, men regnes som dagsoppdrag og lønnes med honorar pr. utført time.
Honoraret utbetales direkte til din konto samme dag oppdraget er utført. Honoraret er skattepliktig, og gir ikke rett til sykepenger eller feriepenger.
Den enkelte må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge for å kunne delta på I jobb.

Jobb når du klarer
I jobb er et rustolerant tilbud, men har som krav at hver enkelt arbeider skal være i stand til å utføre en jobb etter gitte instrukser, og det er ikke anledning til å innta rusmidler i arbeidstiden. Dersom ruspåvirkningsgraden er for høy vil man ikke bli tilbudt arbeid den aktuelle dagen. Denne vurderingen tar personalet.

Noe for deg eller en du kjenner?
For å delta på I jobb Lørenskog må man først ha en inntakssamtale. Ta kontakt for å avtale tidspunkt.
I jobb Lørenskog
Tlf. 456 08 720 / 489 54 810
E-post tove.stensrud@bymisjon.no / jon.moslet@bymisjon.no
I jobb Lørenskog

Gatefotball

I samarbeid med Lørenskog Idrettsforening arrangeres gatefotball, som er et tilbud for rusavhengige og andre utsatte grupper som ønsker seg en sosial arena for gode mestringsopplevelser.

  • Tirsdager og torsdager klokken 12-14.30
  • Bane 1 på Rolvsrud stadion, Ole Reistads vei 2.

Det blir lunsj og mulighet for en dusj etter trening. Lørenskog IF stiller med utstyr.

Ta kontakt med avdeling rus og psykisk helse hvis du ønsker å bli med på trening, eller møt opp på banen.

MAI-senteret

MAI-senteret er et aktivitetssenter for mennesker med psykiske helseplager i Lørenskog kommune. Senteret er en sosial treningsarena hvor du kan delta på faste aktiviteter eller hvor du kan komme for å treffe andre. Du bestemmer selv hvilke aktiviteter du ønsker å delta på og hvor mye du ønsker å bruke senteret.

Senteret er åpent på hverdager mellom klokken 10-15. Det er mulighet for å kjøpe lunsj på senteret. Maisenterets hjemmesider. Besøk MAI-senteret på Facebook.

LØA – tilrettelagt arbeid for deg med psykiske helseplager

Løa er en avdeling i Nitor Vital AS, en bedrift som får folk i arbeid. Kanskje du bare er lei av å gå hjemme uten å få vist hva du er god på? Hos oss får mulighet til å utvikle deg og oppleve mestring i et trygt arbeidsmiljø. Etter endt arbeidsdag hos oss, skal du ha en skikkelig godfølelse.

Vi har et bredt utvalg av arbeidsoppgaver som du kan velge i:
- Pakke frukt
- Kjøreoppdrag
- Administrative oppgaver med fruktbestilling, kundeoppfølging osv.
- Lage kurspermer til kunde
- Logistikkoppgaver
- Produksjon av treartikler

Vil du vite mer?


Støttekontakt/fritidskontakt

Støttekontakt/fritidskontakt