Rus og psykisk helse

Avdeling rus og psykisk helse er et tilbud til Lørenskogs innbyggere som ønsker råd, veiledning eller hjelp med moderate til alvorlige psykiske lidelser, avhengighetsproblematikk eller en kombinasjon av dette. Det er også anledning for pårørende, fastlege eller andre til å ta kontakt.

Avdeling for rus og psykisk helse

I avdeling rus og psykisk helse er vi opptatt av at alle har iboende ressurser, og at det finnes håp for en bedre hverdag. Vi er opptatt av å finne ut hva som er viktig for deg. Sammen arbeider vi for å finne dine mål, og gode løsninger som kan bidra til å nå disse. Vi ønsker at vårt tilbud skal være preget av samarbeid og gjensidig respekt.

Tilbudet i avdeling rus og psykisk helse er gratis og frivillig. Du kan ta kontakt med oss ved å ringe, sende sms, møte opp personlig, sende en søknad i posten (DOCX, 42 kB), eller sende søknad på kommunens nettside. Du trenger ikke henvisning fra lege eller sykehus.

Du blir invitert til en samtale. Målet med samtalen er å bli kjent med deg og dine behov for oppfølging. Hvis du trenger å ha med deg en støtteperson er det fullt mulig.

Besøksadresse

Skårersletta 61,
2. etasje
1473 Lørenskog

Telefon

Telefon 948 87 220 mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.00

Postadresse

Lørenskog kommune

Avd. rus og psykisk helse

Postboks 304

1471 Lørenskog