Boliger for voksne

Boliger for voksne med psykiske og/ eller ruslidelser.

Hva tilbyr vi?  

Vi tilbyr individuelt tilpasset oppfølging av deg som beboer, og satser på flere ulike tiltak for å gi deg muligheter til å oppleve mestring og bedring i hverdagen. 

Du må sammen med de ansatte delta aktivt i eget rehabiliteringsarbeid ut ifra fokus på «Hva er viktig for deg»? 

Bilde av sykehusveien 75 - Klikk for stort bildeSykehusveien 75

Sykehusveien 75 

Sykehusveien har 8 leiligheter og 2 hybler. Fellesstue- og vaskeri.  

Boligen har døgntjeneste. 

Adresse:
Samlokaliserte boliger, Sykehusveien 
Sykehusveien 75, 
1472 Fjellhamar 

Telefon: 468 48 185 

Bilde av boligene i Gamleveien 75 - Klikk for stort bildeGamleveien 75

Gamleveien 75 

Totalt 8 hybelleiligheter på ca. 25 m² med egen kjøkkenkrok og sovealkove. En av hybelleilighetene er handicaptilpasset. Denne er uten sovealkove.  

Boligen har døgntjeneste. 

Adresse:
Samlokaliserte boliger, Gamleveien  
Gamleveien 75 
1476 Rasta 

Telefon: 993 71 504 

Bilde av Rugdeveien 31A - Klikk for stort bildeRugdeveien 31 A

Rugdeveien 31 A 

Rugdeveien består av i alt 9 horisontal- eller vertikaldelte leiligheter. 

Boligen har punkttjenester på dag og kveld.   

Hvem kan få tilbudet?  

Innbyggere med moderat til alvorlige psykiske-, rus- og ROP-lidelser (rus og psykiatri), også i kombinasjon med lav funksjonsevne og somatiske tilleggslidelser. 

Hvordan få tilbudet?  

Du må søke kommunen og få vedtak om tjeneste med bolig.

Hva koster det?

Prisene varierer etter størrelse og standard på boligene. Kommunen fastsetter husleie etter gjengs leie, som er litt under markedspris.

For mer informasjon kan du kontakte boligkontoret på telefon: 67 93 40 00 eller e-post: postmottak@lorenskog.kommune.no

Slik søker du 

Du søker via søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester:

Søknaden behandles av Samhandling og forvaltning.

Klage

Dersom du opplever at ditt vedtak om helsehjelp ikke er tilstrekkelig eller du får et avslag på din søknad, kan du klage på vedtaket. Du må da sende en skriftlig underskrevet klage til Samhandling og forvaltning innen fire uker etter at du mottok vedtaket. Dersom du synes dette er vanskelig, kan du kontakte Samhandling og forvaltning for bistand til å lage en klage.

Kontaktinformasjon ledelse 

Virksomhetsleder Tjenester i hjemmet
Thomas Kristiansen
Telefon: 489 90 753 / sentralbord 67 93 40 00 
E-post: thokri2@lorenskog.kommune.no 

Avdelingsleder 
Hallgeir Gjerdet
Telefon: 971 64 183 
E-posthgj@lorenskog.kommune.no 

Fagleder
Titus Kawinzi
Telefon: 909 64 561
E-posttkw@lorenskog.kommune.no