Lørenskog sykehjem

Sykehjemmet består av 7 avdelinger med til sammen 156 plasser.

To av våre avdelinger, Losbyveien og Finstad, befinner seg i Losbyveien 32. Vi tilbyr tjenester som langtidsopphold, og dagsenterplasser ved våre to dagsenter.

Sykehjemmet har flotte opparbeidede uteområder som brukes flittig.

Sykehjemmet har stort fokus på å skape trivsel gjennom felles kulturelle arrangementer, ernæring og hyggelige måltider, gode rutiner og individuell oppfølging.

Besøk ved våre sykehjem

Hos oss er besøkende alltid velkommen, og vi har derfor ingen faste besøkstider. Vi ønsker at alle skal ha trygge og gode besøk, husk derfor alltid å ha smittevernet i fokus

Vi ønsker deg et hyggelig besøk!

Kontaktinformasjon Lørenskog sykehjem 

Virksomhetsleder Arnfinn Gisleberg kan treffes på telefon 67 49 50 50

Rådgiver Solveig Lønseth telefon 92 23 18 07 kan svare på spørsmål vedrørende beregning for opphold ved Lørenskog sykehjem avd. Kløverenga, Fiolbakken, Furulund, Krydderhagen, Granheim og begge avdelinger ved Rolvsrudhjemmet.  

Rådgiver Tone Kristensen telefon 99 56 01 47 kan svare på spørsmål vedrørende beregning for opphold ved Lørenskog sykehjem avd. Finstad og Losbyveien.  

Søk om helse og omsorgstjenester

Tilbud ved Lørenskog sykehjem