Forebyggende psykisk helse

Våre oppgaver inkluderer å bidra til fremme god psykisk helse, forebygge utvikling av psykiske helsevansker, ta del i befolkningsrettet folkehelsearbeid og opplysningsvirksomhet og kartlegge og behandle milde og moderate psykiske helseplager.

Forebyggende psykisk helse (FPH) består av 16 psykologer fordelt på voksenteam (fra 20 år og oppover) og barneteam (0-20 år, gravide, barsel), samt to trivelige sekretærer.

Hvem kan benytte seg av tilbudet? Hva koster det?

FPHs tilbyr gratis tjenester til innbyggere i Lørenskog kommune og barn/ungdommer som går på skole i Lørenskog (uavhengig av bosted).

Forebygging

Vi skiller mellom tre nivåer av forebygging

Universelle forebyggende tiltak

Rettet mot hele Lørenskogs befolkning

 • Vi underviser og veileder barnehage- og skoleansatte i kommunen for å fremme evner til å skape trygge relasjoner til barn i barnehage og på skolen
 • Vi deltar på foreldremøter med foredrag
 • Vi holder foredrag for samarbeidsinstanser, andre yrkesgrupper, for foreldre med mer.
 • Formidler psykologfaglig kunnskap, blant annet gjennom media
 • Samarbeider med andre tjenester og instanser
 • Egen Facebookside: https://www.facebook.com/Forebyggende-psykisk-helsetjeneste-Lørenskog-kommune-1472360123066896/

Selektive forebyggende tiltak

Rettet mot grupper med sårbarhet eller risiko, eller med begynnende vansker

 • Søvnskolen
 • Foreldreveiledningskurs: Circle of Security (Trygghetssirkelen) og Tuning into Kids (TIK)
 • Angstmestringskurs
 • Kurs for stress og livsbelastning
 • Vi underviser på fødselsforberedende gruppe

Indikative forebyggende tiltak

Rettet mot enkeltpersoner med symptomer på psykiske helseplager (lavterskeltilbudet)

 • Individualsamtaler (6-8 samtaler)
 • Veiledet selvhjelp
 • Hjelp med henvisning til f.eks. DPS og BUP der dette er nødvendig

Kontakt oss

Telefon 
Har du behov for å snakke med en psykolog kan du ringe oss på 67 20 16 40 mellom klokken 08.00 og 15.00. Da setter vi deg opp til en 60 minutters vurderingssamtale med en av psykologene på et tidspunkt som passer deg. Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell for å komme til oss.

E-post:
Har du andre henvendelser som ikke er ønske om oppfølging her kan du ta kontakt på fph@lorenskog.kommune.no. Vi understreker at henvendelser om timebestilling ikke kan sendes på e-post på grunn av personvernhensyn.

Postadresse:
Lørenskog kommune
Forebyggende psykisk helsetjeneste
Postboks 304
1471 Lørenskog

Besøksadresse:
Lørenskog hus
Festplassen 1
1473 Lørenskog