Skårer gård

Skårer gård er typisk for gårdsanleggene i Lørenskog slik de fortsatt lå på 1950-tallet.

Hvitt våningshus - Klikk for stort bildeVåningshuset på Skårer gård Siri Adorsen / Lørenskog kommune

Gårdsdriften opphørte på slutten av 1960-tallet. Kommunen kjøpte bygningene og deler av eiendommen i 1971.

De eldste delene av både låve og våningshus er fra slutten av 1700-tallet. Stabburet ble oppført ca. 1860. Låven på Skårer gård har gjennomgått bygningsmessige forandringer preget av skiftende omlegginger i jordbruket.

Hvitt stabbur i tre - Klikk for stort bildeStabburet på Skårer gård Siri Adorsen / Lørenskog kommune

Lørenskog bygdemuseum

I 2006 inngikk Lørenskog kommune en avtale med Museene i Akershus (daværende Akershus fylkesmuseum) om et regionalt driftssamarbeid der en rekke museer inngår. Bygdemuseet omfatter bygninger og tekniske kulturminner på tre steder i kommunen: Skårer gård, Skulerudstua og Vasshjulet i Losby.

Gamle kjøkkenredskaper på Lørenskog bygdemuseum - Klikk for stort bildeLørenskog bygdemuseum, fra utstillingen i fjøset Siri Adorsen / Lørenskog kommune

På torsdager kl. 11.00-15.00 er det åpen kafé på Skårer gård og museets utstillinger er åpne. I 2020 åpnet en ny utstilling i fjøset: «Kjøkkenveien – matens reise fra jord til bord». Våren 2023 ble finstua og kammerset i våningshuset nymøblert. 

Museet driver også utleie av våningshuset og fjøset.

Museets hjemmeside

Det er også igangsatt et skolehageprosjekt og urbant landbruk utenfor gårdstunet.

Skolehage - Klikk for stort bildeSkolehager på Skårer gård Siri Adorsen / Lørenskog kommune

Andre som holder til på gården

MAI-senteret holder til i våningshuset på Skårer gård. MAI-senteret er en åpen og levende møteplass for innbyggere i Lørenskog som har eller har hatt psykiske helseplager.

Lørenskog Husflidslag har kontorer, verksteder, temakvelder og utstrakt kursvirksomhet i låven. De har også husflidsutsalget Bua.

Lørenskog Historielag har åpent kontor annenhver onsdag. Slektsgruppa og fotogruppa har jevnlige møter i våningshuset.

Lørenskog Hagelag holder hagedugnader og vedlikeholder staudebed og rabatter på gården.

Oikos Lørenskog Økolags dyrkegruppe steller rundt Røykåshytta, og hønegruppa har ansvar for hønseholdet. Egg fra hønene kan kjøpes ved å ta direkte kontakt med økolaget. 

Hane og høner - Klikk for stort bildeHøns på Skårer gård Siri Adorsen / Lørenskog kommune