Lørenskog kommunes kunstordning

Formålet med kommunens kunstordning er å styrke kunstens synlighet i offentlige bygg, anlegg og uterom til glede for et allment publikum.

Gjennom kunstproduksjon, innkjøp av ferdigprodusert kunst, kunstforvaltning og kunstformidling skal ordningen stimulere til økt interesse for kunst som beriker, engasjerer, skaper refleksjon og bidrar til nye arenaer for kunstopplevelser og samhandling. Det skal legges vekt på nyskaping og kunst av høy kvalitet.

Skkulpturen Spinn henger i Framtia barnehage - Klikk for stort bilde"Spinn" av Cathrine Kullberg i Framtia barnehage Guri Dahl

Ved nye, kommunale byggeprosjekt avsettes 1 % av entreprisekostnadene til kunstprosjekt. 

  • Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget vurderer behovet for kunst i de ulike byggeprosjektene. Alle kommunale bygg og anlegg som egner seg for kunstprosjekt og som brukes av relativt mange, skal vurderes.
     
  • Det opprettes et kunstutvalg for hvert prosjekt. Utvalget skal ha en representant for oppdragsgiver, en representant for brukerne, en representant for arkitekt og en kunstnerisk konsulent.
     
  • Reglement for Lørenskog kommunes kunstordning
     
  • Gjennomførte kunstprosjekt i Lørenskog kommune

Kontaktperson