Møte mellom mennesker

Frivillighet og møteplassutvikling

Limet i ethvert lokalmiljø er menneskene som bor der. Vi skaper møteplasser, tilrettelegger for aktiviteter og bistår frivillige, noe som bidrar til å styrke kontakten mellom mennesker i nærmiljøet, på tvers av generasjoner og kulturer.

Maleklubben - Klikk for stort bildeEt knippe av medlemmene i Maleklubben Husets Fargepalett, fra v.: Marie Louise Sandvik, Ann Stang, Ågot Kristine Kristoffersen og Henny Svensson kultursektoren, Lørenskog kommune

Frivillighet og møteplassutvikling er en avdeling som ble etablert i Kultur for litt over to år siden. Vi arbeider med aktiviteter og arrangementer, for eksempel i Veiviseren, for Kultur 60+ og på frivilligsentralen.

 

En annen hovedoppgave er rådgivning, opplæring og samarbeid med frivilligheten – både lag og foreninger og enkeltfrivillige. Avdelingen har fem ansatte, inkludert leder og aktivitetsformidler i Lørenskog frivilligsentral, koordinator for Veiviseren og frivillighetspromotor.

Avdelingen administrerer og saksbehandler kultursektorens tilskuddsordninger og har et særlig ansvar for tilrettelegging av aktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne.  Avdelingen ivaretar også kommunens ansvar for tilrettelegging, tilskudd til og lovgivningen for tros- og livssynssamfunn og folkehelse.

Avdelingen har utviklet Lørenskog kommunes frivillighetspolitikk, etablert nye møteplasser og arenaer for samarbeid mellom frivilligheten og kommunen, og videreutviklet Lørenskogs frivilligsentral som ressurs og kontaktpunkt for frivillighet.

Visste du at frivilligsentralen huser en egen malegruppe?

Maleklubben Husets Fargepalett oppstod som et resultat av et malekurs i regi av Kultur 60+, og har siden den tid vært en aktiv gruppe som møtes på musikk- og kulturskolens kunstrom i 6. etasje hver tirsdag for å male sammen.

Leder for malegruppa, Marie Louise Sandvik, kan fortelle at Maleklubben Husets Fargepalett har eksistert siden 2011, altså startet den opp samme år som Lørenskog hus åpnet.

– Det er mange som har vært innom i løpet av disse 10 årene, men en kjerne på fire-fem stykker har holdt koken hele tiden. I begynnelsen ble det holdt flere kurs som deltagerne spleiset på, men nå møtes vi kun og maler selv. Alle har med sitt eget utstyr, og så hjelper vi hverandre hvis noen trenger det, sier Marie Louise. Hun forteller videre at dette tilbudet betyr mye både sosialt og kreativt.

Gruppa møtes en gang i uken og maler fra kl. 10 til kl. 14. Marie Louise trekker fram en fin anledning til å vise fram maleklubben da de hadde utstilling av arbeidene sine i Kunstsalen i 1. etasje i 2014. – Det var en spennende og lærerik opplevelse, sier hun.

– Det maleklubben ønsker seg aller mest akkurat nå er at det snart blir mulig å starte opp aktiviteter igjen, slik at de kan komme tilbake til kunstrommet og sette i gang med tirsdagsmøtene sine som før. For tiden er det fem aktive brukere av tilbudet, men det er plass til ca. 10 stykker, så her er det bare å møte opp med lerret og pensler for de som vil!, avslutter Marie Louise.

Frivillighetskonferansen i Lørenskog

Lørenskog kommune har arrangert frivillighetskonferanse i mange år, og fra 2017 er den blitt arrangert i årlig i Lørenskog hus i tilknytning til 5. desember, som er FNs dag for frivillighet. Konferansen har fokus på faglig påfyll, dialog og idéutvikling. Målgruppen er lag og foreninger, frivillige, kommuneansatte og folkevalgte. I de siste årene har konferansen hatt temaer slik som samarbeid mellom kommune og frivillighet, digitalisering og inkludering. Lørenskog frivillighetsråd er medarrangør, og er ansvarlig for Lørenskogs frivillighetspris som ble etablert i 2019 og som blir delt ut på konferansen.

Frivilligbørs

Frivilligbørs er et arrangement basert på et internasjonalt konsept som legger til rette for mer og bedre samarbeid på tvers. På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

Lørenskogs planlagte første frivilligbørs hadde stor oppslutning og skulle arrangeres 19. mars 2020, men ble stoppet av koronapandemien. Vi er klare til å arrangere frivilligbørs så snart det lar seg gjøre.

Denne artikkelen ble første gang publisert i jubileumsmagasinet «Lørenskogs storstue fyller 10 år» (PDF, 39 MB).

Frivillighet og møteplassutvikling

6. og 8. etasje i Lørenskog hus

Informasjon på nettsidene