Hundeluftegårder

Sommeren 2023 etablerte vi tre nye hundeluftegårder i Lørenskog. Bakgrunnen for dette er at mange av innbyggerne i Lørenskog ønsker flere inngjerdede områder der de kan slippe fri og få sosialisert hundene sine. Vi har også et hundeluftejorde i skogsområdet ved Kloppaveien, på Fjellhamar. 

Her kan du se hvor de nye hundeluftegårdene ligger:

Retningslinjer for bruk av hundeluftegård.  - Klikk for stort bilde

Prøveperiode fram til utgangen av 2024

Vi vil teste ut tre nye hundeparker i kommunen frem til utgangen av 2024. Parkene er plassert på ulike områder i kommunen. Dette er områder som har vært etterspurt av innbyggere tidligere, og hvor det allerede er stor hundeaktivitet.

De tre parkene er Sørlihavna utfartsparkering, Vennskapsparken og et allerede inngjerdet område i Fridtjof Nansens vei på Fjellhamar. Det vil bli satt opp skilt med retningslinjer som de som bruker hundeluftegårdene må følge.

Hundeluftejordet på Fjellhamar

Her kan du se hvor hundeluftejordet i Kloppaveien ligger.

For å komme deg til det hundeluftejordet kan du ta buss nr. 100, 300, 310, 315 eller 385 fra Lørenskog sentrum (bussterminalen) og til stoppested Kloppaveien som ligger langs Sykehusveien. Derfra følger du gangbroen over riksvei og turvei videre inn til hundelufteområdet. Det er ikke parkeringsmuligheter direkte tilknyttet det nye hundeluftejordet.