Skøytebaner

Skøytebaner som åpner vinteren 2023 / 2024

Hammer skole

Hammerveien 4

Banen er stengt.

Stor skøytebane 60 x 40 meter, med lys. Parkering ved Hammer skole eller ved utfartsparkeringen på Sørlihavna.

Nye Fjellhamar skole

Marcus Thranes vei 96

Banen er stengt.

Benterud skole

Tunveien 5

Banen er stengt.

Løkenåsen skole

Adresse: Nordlifaret 41

Banen er stengt.

Stor skøytebane på 40 x 60 meter, med lys.

God parkering.

Fjellsrud skole, ved Fjellhamarhallen

Adresse: Marcus Thranesvei 83

Banen er stengt.

Stor skøytebane på 40 x 60 meter, med lys.

God parkering.

Njåls vei 

Adresse: Njåls vei, på Visperud, tilgang fra Solheimsveien eller Røykåsveien.

Banen er stengt.

Liten skøytebane, med lys. 

Skårerparken

Adresse: Skårersletta, mellom Sigurds vei og Sverres vei.

 Banen er stengt.

Skøytebaner som ikke åpner vinteren 2023 / 2024

Fjellhamarskogen

Adresse: Myrveien

Banen er stengt fordi vi ikke har ressurser til å islegge den vinteren 2023 / 2024.

Liten bane uten lys.

Haukeveien balløkke

Haukeveien, innerst i Haukeveien på Vallerud, ved gangstien fra Piggsoppveien.

Banen er stengt fordi vi ikke har ressurser til å islegge den vinteren 2023 / 2024.

Liten naturisbane med lys.

Nesåsen

Adresse: Nesåsveien 20

Banen er stengt fordi vi ikke har ressurser til å islegge den vinteren 2023 / 2024.

Liten naturisbane, uten lys.

Rolvsrudveien

Adresse: Rolvsrudveien

Banen er stengt fordi vi ikke har ressurser til å islegge den vinteren 2023 / 2024 

Liten naturisbane, med lys.

TIF-løkka - Kurland

Adresse: Holenveien 

 Banen er stengt fordi vi ikke har ressurser til å islegge den vinteren 2023 / 2024

Mellomstor skøytebane, med lys.

Gartnerløkka, Fjellhamar

Øvre Grønliveien, ved Grønlia barnehage.

 Banen er stengt fordi vi ikke har ressurser til å islegge den vinteren 2023 / 2024

Liten skøytebane, med lys.

Finstad skole

Adresse: Finstadrabben 148

Banen er stengt.

Liten skøytebane, med lys.

Ekerudmyra, Bjørndalsveien på Rasta

Adresse: Ekerudmyra 

Banen er stengt.

Naturisbane på ca. 30 x 40 meter, uten lys.

Blåkollen ( Myra ) Fjellhamar

Adresse: Ved krysset mellom Vittenbergveien og Bråtaveien

Banen er stengt.

Liten naturisbane med lys i tilknytning til akebakke.