Hundehold og båndtvang i Lørenskog

Her finner du regler om båndtvang og informasjon om hundeparker. 

Hvor kan du lufte hunden løs hele året? 

Vi har tre hundeluftegårder og ett hundeluftejorde i Lørenskog hvor hunder kan slippes løs for sosialisering, lek og lufting, uavhengig av båndtvangsbestemmelser.

Her kan du se hvor hundeluftegårdene ligger: 

Her kan du se hvor hundeluftejordet ligger: 

Les mer om de nyetablerte hundeluftegårdene og hundeluftejordet her.  

Det er også flere hundeparker i nærheten av Lørenskog, for eksempel:

Når er det båndtvang? 

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang i hele Norge. I Lørenskog må du da ha hunden i bånd, både i Marka, i parker og i bebygde områder. Unntaket er kommunale hundeparker og hundeluftejorder. 

Som hundeeier har du ansvar for å ha kontroll på hunden hele året. Slik ivaretar du hunden, ville og tamme dyr, og menneskene rundt deg. 

Ekstraordinær båndtvang 

I vintre med spesielle forhold for viltet kan kommunen vedta forskrift om ekstraordinær båndtvang. 

Lover og forskrifter om hundehold 

Formålet med lover og forskrifter om hundehold er å skape trygge rammer for samfunnet, hund og hundeeier. Hundeloven gjelder i hele Norge og stiller tydelige krav til forsvarlig hundehold. 

Det er politiet som håndhever bestemmelsene i lovene og forskriftene.