Tilrettelagte fritidsaktiviteter

Helse og omsorg og Kultur lager i samarbeid med frivillige organisasjoner hvert år en brosjyre med oversikt over tilrettelagte fritidsaktiviteter for mennesker med behov for dette.

Brosjyren om tilrettelagte fritidsaktiviteter høst 2023-vår 2024 (PDF, 6 MB)

Et utgangspunkt for alle fritidsaktiviteter i kommunen er at disse skal kunne benyttes av alle. I denne oversikten er det imidlertid lagt vekt på at de ulike aktivitetene er spesielt tilrettelagt.