Tilrettelagte tilbud

Kultur- og fritidstilbud i Lørenskog kommune er i utgangspunktet åpne for alle innbyggere. Her kan man få oversikt over ulike aktiviteter som er spesielt tilrettelagt og/eller som passer for bestemte målgrupper.

 • Kulturkafé - Kulturkaféen skal være et uforpliktende samlingssted for psykisk utviklingshemmede over 18 år i Lørenskog og Rælingen. De besøkende blir utfordret til selv å delta aktivt i utforming og gjennomføring av den åpne virksomheten.
   
 • Tilrettelagte fritidsaktiviteter - Helse og omsorg og Kultur har i samarbeid med frivillige organisasjoner laget en oversikt over tilrettelagte fritidsaktiviteter for mennesker med behov for dette.
   
 • Tilrettelagte bandtilbud - Lørenskog kulturskole har startet opp et bandtilbud for musikkinteresserte i alderen 15 til 100 år.
   
 • Sang og musikk for alle - En tilrettelagt musikkstund en lørdag i måneden ved Dissimilis i samarbeid med kommunen. Barn og unge med familie eller pårørende møtes.
   
 • Ledsagerbevis - Ledsagerbevis skal gi funksjonshemmede med behov for bistand samme mulighet til å delta i samfunnet som den øvrige befolkning, uten å måtte betale dobbel inngangsbillett.