Sang og musikk for alle

«Sang og musikk for alle» er en musikkstund én lørdag i måneden, hvor barn og unge med familier eller pårørende møtes. Barna får spille instrumenter og delta i sangleker.

Smilende jente spiller på tromme, en dame i bakgrunnen - Klikk for stort bilde

Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Minoritetsspråklige ønskes ekstra velkommen. Gjennom musikk, lek og samspill etableres relasjoner på tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå.

«Sang og musikk for alle» krever ingen musikalske forkunnskaper. Tilbudet er gratis og tilrettelagt for rullestolbrukere. Minoritetsspråklige ønskes ekstra velkommen.

Enkel servering og tid til sosialt fellesskap for å bygge relasjoner mellom barn, foreldre og pårørende.

Brosjyre om tilbudet (PDF, 2 MB)

Tid og sted

Datoer våren 2024: 27. januar - 2. mars - 6. april - 27. april - 25. mai

Kl. 11.30 til 13.30

Adresse: Per Sivles vei 41, Fjellsrud barnehage (bak Fjellsrud skole)

Kontakt

«Sang og musikk for alle» arrangeres av Dissimilis i samarbeid med Helse og omsorg og Kultur i Lørenskog kommune. Takk til Lørenskog Røde Kors. 

Dissimilis arbeider for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser skal ha plass i det kulturelle landskapet og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette ønsker de å bidra til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn.