Idrettsstipend

Formålet med ordningen er å premiere oppnådde resultater og stimulere idrettsutøvere til videre utvikling/utdanning/satsing.

Søknadsfrist: 1. mars.

Har du spørsmål om ordningen eller trenger hjelp med søknaden, kontakt oss på e-post kulturstotte@lorenskog.kommune.no

Idrettsstipend – retningslinjer

1 Formål

Formålet med ordningen er å premiere oppnådde resultater og stimulere idrettsutøvere til videre utvikling/utdanning/satsing.

2 Aktuelt for

Stipend kan gis til enkeltpersoner eller gruppe av personer som har gjort seg bemerket innen sin idrettsgren.

Søker må være bosatt i Lørenskog kommune.

Søkere mellom 15 og 25 år vil bli prioritert.

3 Søknad

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

  • informasjon om idrettsaktivitet og oppnådde resultater.
  • begrunnelse og plan for bruk av stipendet.
  • kostnadsoverslag.

Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av søknaden.

4 Søknadsfrist

1. mars

5 Behandling

Søknaden behandles av kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget og avgjøres normalt i mai.

Overrekkelse av idrettsstipend skal fortrinnsvis finne sted i tilknytning til et kulturarrangement eller møte i kommunestyret.

Stipendet skal brukes i samsvar med opplysningene gitt i søknaden senest ett år etter utdelingen. Dersom endrede forutsetninger fører til at stipendet ikke kan benyttes som forutsatt, kan direktør for Kultur godkjenne endrede tidsplaner eller andre mindre endringer i planene for bruk av tildelt stipend.

6 Rapport

Stipendmottaker skal legge frem en kort, skriftlig rapport senest 6 måneder etter at stipendet er brukt.