Kulturpris

Formålet med prisen er å hedre personer, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats innen kunst, kultur og idrett i Lørenskog kommune.

Forslagsfrist er 1. mars.

Tidligere mottakere av kommunens kulturpris

Retningslinjer kulturpris Lørenskog kommune

1 Formål

Formålet med prisen er å hedre personer, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats innen kunst, kultur og idrett i Lørenskog kommune.

2 Kandidater

Kulturprisen kan tildeles en person, gruppe, institusjon eller organisasjon som har en tilknytning til Lørenskog kommune, og som enten har:

  • utmerket seg ved fremragende innsats/prestasjoner på kulturområdet, eller
  • satt kulturlivet på dagsordenen og slik vært en god ambassadør for Lørenskog.

Kulturprisen kan ikke tildeles personer som er ansatt av det offentlige for kulturarbeid i tjenesten. Ingen kan få prisen mer enn en gang.

3 Forslag

Grunngitte forslag på kandidater kan fremmes av enkeltpersoner, organisasjoner mv. Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget og kommunaldirektør Kultur kan fremme egne forslag.

Forslag på kandidater skal inneholde en kort redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført og en vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i Lørenskog.

Forslag sendes inn på elektronisk skjema.

4 Forslagsfrist

1. mars

5 Behandling

Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget tildeler kulturpris på bakgrunn av innkomne forslag.

Kulturprisen består av et diplom og et kunstnerisk arbeid.

Overrekkelse av kulturprisen skal fortrinnsvis finne sted i tilknytning til et kulturarrangement eller kommunestyremøte.