Alle bekymringsmeldinger til barnevernet i Lørenskog har kommet frem

Vi har gått grundig gjennom systemet til barnevernet (Familia) og kan med sikkerhet si at vi ikke er berørt av feilen som har rammet Bergen og flere andre kommuner. Alle bekymringsmeldinger til barnevernet har blitt registrert. Systemet er oppgradert slik at denne feilen ikke kan ramme fremtidige innmeldinger.

Her finner du informasjon om hvordan du kommer i kontakt med barnevernet i Lørenskog.