Badevannskvalitet og badevannstemperaturer uke 38 (20. september)

Foto: Nicolaas Kuipers

Badevannsprøvene fra onsdag 20. september er analysert og viser at det er høy forekomst av bakterier ved Langrunna, Vangen og Vesletjern så vi fraråder bading ved disse badeplassene.  Hvis man ønsker å bade er Mønevann et alternativ.

Vi fraråder fortsatt bading alle steder under eller like etter kraftig regnskyll, varig nedbør eller oversvømmelser. Slike hendelser kan medføre forurensning av vannet og en smitterisiko. Det anbefales derfor å vente minst 24 timer med å bade etter slike hendelser for sikkerhets skyld.

Badeplasser i Lørenskog - vannkvalitet og temperatur

Badeplasser i Lørenskog - vannkvalitet og temperatur
Badeplasser Standard Anbefalt Temperatur
Langgrunna Dårlig kvalitet Nei 12,5
Mønevann Utmerket kvalitet Ja 13
Vangen Dårlig kvalitet Nei 12,5
Vesletjernet Dårlig kvalitet Nei 13,5

Vannprøvene vi tar ved badeplassene sendes til Noranalyse ved NRVA for å bli vurdert. Resultatene blir vurdert etter EU sitt badevannsdirektiv, og testes for Escherichia coli og Intestinale enterokokker.

Etter EU's badevannsdirektiv inndeles badeplassene i kategorier som sier noe om vannkvaliteten.

  • Utmerket kvalitet
  • God kvalitet
  • Tilstrekkelig kvalitet
  • Dårlig kvalitet

Målingene utføres for å forsikre oss om at badevannene i Lørenskog kommune er trygge for publikum. Informasjonen om badevannet blir publisert under nyheter på nettsiden til kommunen en gang i uken.

Lørenskog kommune vil varsle på kommunes hjemmeside og på badeplassene dersom vi fraråder bading.

Kommunen har også målestasjoner i Mønevann og Langvannet som blant annet viser vanntemperaturene her og nå: 

Mønevann
Langvannet

Mer om badeplasser i Lørenskog kommune kan du lese her.