Derfor smaker vannet klor noen ganger

For at drikkevannet i kranen hos abonnentene skal være av god kvalitet er det en del krav som stilles til renseprosessen. Et krav er at vannet skal være hygienisk trygt. Det vil si at man ikke skal bli syk av vannet. For å oppnå dette har vannverket en omfattende renseprosess. Etter at alle urenheter er felt ut, desinfiseres vannet.

Dette gjøres først med UV-bestråling og deretter tilsetting av klor. Doseringen både av UV-bestråling og klortilsetning skal være innenfor gitte krav. Noen ganger kan det føre til at det smaker litt annerledes av vannet. UV gir ikke smak, men det kan klortilsetning gjøre. Når vannet fra Glomma er veldig kaldt, er bakterieaktiviteten i ledningsnettet lav. Da vil kloren komme lenger ut på ledningsnettet før den blir brukt opp og dette kan føre til at enkelte abonnenter kjenner smak av klor. Når vannet fra Glomma er varmere vil den bakteriologiske aktiviteten være høyere, og kloren blir raskere brukt opp. Vannverket har samme krav til klordosering uansett temperatur ute. Det betyr at man ved kaldt vær (gir kaldt vann i Glomma) oftere vil kunne kjenne klorsmak. Dette er ikke farlig, men merkes siden vi ikke er vant til klorsmak på vannet her.

Vannet i Glomma er per 1. mars 2024 fremdeles under 2 grader. Det er mye is- og snøsmelting som holder temperaturen lav selv om temperaturen i lufta har steget de siste ukene.

Ofte stilte spørsmål om klor:

Spørsmål: Hvorfor må man tilsette klor til drikkevannet?
Svar: Etter at alle urenheter er fjernet fra vannet som kommer fra Glomma, desinfiseres det. Det gjøres først med UV-bestråling og deretter tilsetting av klor. Det gjøres for å drepe bakterier, parasitter og virus så ingen skal bli syke av å drikke vannet.

Spørsmål: Er det farlig å få i seg klor fra drikkevannet?
Svar: Nei, den mengden klor som er i drikkevannet fra NRVA er ikke farlig. Det er langt under grenseverdiene i drikkevannsforskriften.

Spørsmål: Hvem passer på at det ikke er for mye klor i vannet?
Svar: Vannverket tar prøver for å passe på kvaliteten. De må følge lovverket, det vil si Drikkevannsforskriften. Mattilsynet passer på at vannverket holder seg til de kravene som stilles.

Spørsmål: Tilsetter man alltid klor?
Svar: Ja, NRVA tilsetter alltid klor. De har samme krav til klortilsetning hele året.

Spørsmål: Hvorfor smaker det klor noen ganger og ikke hele tiden?
Svar: Klortilsetning kan gi smak på vannet noen ganger. Når vannet fra Glomma er veldig kaldt, er bakterieaktiviteten i ledningsnettet lav. Da vil kloren komme lenger ut på ledningsnettet før den blir brukt opp og dette kan føre til at enkelte abonnenter kjenner smak av klor. Når vannet fra Glomma er varmere vil den bakteriologiske aktiviteten være høyere, og kloren blir raskere brukt opp. Vannverket har samme krav til klordosering uansett temperatur ute. Det betyr at man ved kaldt vær (gir kaldt vann i Glomma) oftere vil kunne kjenne klorsmak. Dette er ikke farlig, men merkes siden vi ikke er vant til klorsmak på vannet her.

Spørsmål: Hva kan jeg gjøre hvis jeg syns vannet smaker for mye klor?
Svar: Du kan fylle vann i en åpen mugge/glass og la det stå i 15-20 minutter. Da vil klorsmaken forsvinne. Ha for eksempel en mugge stående i kjøleskapet.

Spørsmål: Er det andre ting som kan gjøre at vannet smaker klor?
Svar: Det er vanlig at det klores i rørstrekk som har vært utbedret etter lekkasjer og liknende. Det kan noen ganger hende at det smaker litt mer klor etter at arbeider på ledningsnettet har vært utført.