Effektiv nettverksbygging

Vi bygger Lørenskog sammen gjennom å møtes på nye måter.  Torsdag 1. februar inngikk 46 ulike aktører fra næringslivet, kommunen og frivilligheten 136 avtaler på en time. På Lørenskogs andre frivilligbørs.

Frivilligbørs er et lekent konsept som henter ideer fra markedsplasser. Her møtes kommunale avdelinger, frivillige organisasjoner og lokale bedrifter og inngår avtaler som ikke omhandler penger (= frivillig), med utgangspunkt i hver enkelt aktørs kompetanse og interesser. 

Her finner du en oversikt over alle avtalene som ble inngått: https://frivilligbors-lorenskog.no/avtaler/

Dette må vi gjøre mer av

Tilbakemeldinger fra deltagere:

  • Et fantastisk arrangement å være med på
  • Utrolig kreativt
  • Dette må vi gjøre flere ganger
  • Energi og entusiasme
  • Utrolig bra, langt over forventning
  • Ekstremt effektiv nettverksbygging
     

24 medhjelpere - frivillige og ansatte  fra mange avdelinger i kommunen, bidro til at dette ble et svært vellykket arrangement.

Frivilligbørs arrangeres av Lørenskog kommune ved avdeling Frivillighet og møteplassutvikling, sammen med Lørenskog i Utvikling.