Et levende sentrum i Lørenskog

Illustrasjon av et sentrumsområde med yrende folkeliv, park, grønt, trær, buss, bygninger osv. - Klikk for stort bilde

Lørenskog sentrum skal utvikles til å bli et hyggelig sentrum med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. Med den nye sentrumsgata Skårersletta, den grønne og trivelige Skårerparken og alle de andre gatene og møteplassene i området, har vi nå en unik mulighet til å skape et levende sentrum i Lørenskog.

Lørenskog kommune har store ambisjoner og visjoner for det nye sentrum.
– Vi ønsker å legge til rette for et levende sentrum med yrende folkeliv, gode tilbud og opplevelser. Området skal være attraktivt for innbyggere og besøkende uansett alder og livssituasjon og næringslivet, forteller næringssjef i Lørenskog kommune, Camilla Håltem.

Det tar tid å etablere et sentrum med en unik identitet som forener fortid og fremtid.
– Derfor må vi løfte frem områdets historie samtidig som vi tilrettelegger for fremtiden, legger hun til.

Næringslivet og kommunen går hånd i hånd

Portrettfoto av Næringssjef i Lørenskog kommune, Camilla Håltem - Klikk for stort bildeNæringssjef i Lørenskog kommune, Camilla Håltem.

I tett samarbeid med næringslivet i Lørenskog, representert av næringsforumet Lørenskog i Utvikling, skal vi nå lage en førsteetasje- og bygulvsstrategi.

– Hva ønsker vi at byrommet skal ha av tilbud og tjenester, både innomhus og ute, spør næringssjefen.

Strategien skal legges fram til politisk behandling i kommunestyret mot slutten av 2023.
– Vi har også en målsetning om å etablere et bylivsforum som skal samarbeide om sentrumsutviklingen videre. Dette er jo pågående arbeid, slår næringssjefen fast.

Hva vil folk i Lørenskog ha?

For at vi skal kunne få et levende sentrum i Lørenskog, må vi vite hva folk vil ha og trenger, slik at folk vil bruke sentrum.

– I forbindelse med flere prosjekter i området har vi fått mange innspill fra folk som bor her. De ønsker seg blant annet varierte serveringssteder, kulturtilbud, markedsplass og synliggjøring av Skårer Gård. Dette tar vi med oss nå i det videre arbeidet, sier Camilla Håltem.

Vårt mål er å få til et pulserende hjerte midt i Lørenskog.

Vi har gjennomført en medvirkningsprosess for å få innspill om hva som skal til for at Skårersletta skal bli et levende sentrum. Her har beboere, tomteeiere og -utviklere, næringsaktører, lag og foreninger kommet med innspill. 

Her kan du lese rapporten fra medvirkningsprosessen. (PDF, 11 MB)

Kontaktperson

Camilla Håltem
Næringssjef

Telefon: 90 56 52 06
E-post: cahalt@lorenskog.kommune.no