Feie og tilsynsgebyr – unntatt merverdiavgift

Nå kommer det en liten endring på årsgebyret for feie- og tilsynsavgiften. I en prinsipputtalelse 13. februar i år har Skattedirektoratet vurdert at kommuner ikke skal beregne merverdiavgift på gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Fakturering av gebyret skal være uten merverdiavgift. 
Lørenskog kommune vil derfor korrigere gebyrene for feie- og tilsyn som er fakturert i 2024.

Kort om bakgrunnen for endringen

Skattemyndighetene har i en årrekke tolket merverdiavgiftsloven slik at tilsynsgebyr er avgiftspliktig omsetning. Da Skattedirektoratet publiserte MVA-håndboka på skatteetatens nettside i mars 2023 ga de uttrykk for at gebyr for feiing er offentlig myndighetsutøvelse, og derfor unntatt fra avgiftsplikt.

Skattedirektoratet publiserte en ny uttalelse om feiing den 13. februar i år. Som i mars i fjor, er standpunktet til Skattedirektoratet at tilsynsgebyret er betaling for offentlig myndighetsutøvelse. En kommune og/eller et IKS som krever gebyr for feiing og tilsyn skal altså ikke beregne merverdiavgift.
Du kan lese hele prinsipputtalelsen fra Skatteetaten her.

Korrigering feie- og tilsynsgebyret for 2024

Kommunen ble gjort oppmerksom på endringen i Merverdiavgiftshåndboken etter fakturering av termin 3, 2024. Denne terminen inkluder alle abonnenter, uavhengig om du betaler gebyrene 1, 2, 4 eller 12 ganger i året.

Korrigering av gebyr for feiing og/eller tilsyn som er fakturert med mva., vil bli korrigert på din neste faktura. For abonnenter med månedlig faktura blir gebyret korrigert på termin 4 som faktureres i mars med forfall 20. april. Dersom du har kvartalsfaktura vil du få gebyret korrigert på faktura som sendes i mai med forfall 20. juni. Har du halvårlig faktura vil du få gebyret korrigert på faktura som sendes i august med forfall 20. september. 

De som har årlig faktura vil få gebyret korrigert på en egen fakturakjøring snarest mulig. På denne faktureringen vil gammelt gebyr for feie/tilsyn inkludert mva. komme til fratrekk i perioden 01.01.2024, mens nytt gebyr uten mva. faktureres for samme periode. Differansen for deg med et feie- og tilsynsgebyr vil utgjøre 144 kroner som utbetales fortløpende. 

Hva med feie- og tilsynsgebyr for tidligere år?

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år, jf. Foreldelsesloven § 2. Du har derfor mulighet til å kreve merverdiavgiften tilbakebetalt for de 3 siste årene.

For å få refundert merverdiavgift for tidligere år må du sende en e-post til gebyr@lorenskog.kommune.no hvor følgende informasjon oppgis:

  • Eiers fulle navn 
  • Adressen for eiendommen det gjelder
  • Kontonummer du ønsker beløpet refundert til (Obs! Kontonummer må ikke kreve KID for innbetaling)

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål til endringen eller generelt om feie- og tilsynstjenesten ønsker vi at dette sendes skriftlig på e-post til gebyr@lorenskog.kommune.no, men du kan også ta kontakt med oss på telefon 67 93 42 00.

Her kan du lese mer om feie- og tilsynstjenesten i Lørenskog kommune.