Hentetjeneste for hageavfall i Lørenskog

Hentetjenesten er avsluttet, men ROAF vil starte et nytt testprosjekt for henting av hageavfall til høsten. Opplegget blir likt som det var i vår. Den nye hentetjenesten starter siste uke i august og varer til første uke i oktober.

ROAF vil i perioden 5. mai til 9. juni utføre et testprosjekt for innhenting av hageavfall med komprimatorbil i Lørenskog kommune.

Tjenesten vil være gratis og kan sammenlignes med Miljøbilkjøringen som mange kjenner til. ROAF vil kjøre de samme rutene, med de samme stoppestedene, som Miljøbilen gjør.

Innbyggerne i Lørenskog kan fra 5. mai til 9. juni levere hageavfall tirsdager og torsdager (med unntak av helligdager), i tidsrommet kl. 16:15 – 20:30. Se detaljert ruteplan (PDF, 462 kB) for når bilen stopper på de ulike stedene.

Hvordan fungerer tjenesten?

 • Innbyggerne møter opp på angitte stoppesteder i henhold til ruteplan
 • Makslevering på inntil fire avfallssekker med hageavfall per levering
 • Innbyggerne må selv tømme hageavfallet i komprimatorbil, og ta med seg emballasjen (avfallssekk e.l) hjem.
 • Sjåføren kan av HMS-hensyn ikke bistå med løfting/tømming

Hva kan man levere?

 • Gress
 • Løv
 • Kvist og greiner (maks lengde på 150 cm)
 • Ugress
 • Planter og blomster

NB! Løse kvister og greiner skal være buntet sammen og kan være maksimalt 150 cm lange. Løv og gress må samles i gjennomsiktige avfallssekker.

Hageavfall er plantemateriale fra husholdningers hager og uteområder, som egner seg til kompostering.

Avfallstyper som ikke inngår i tjenesten:

 • Innendørs planter
 • Stein, jord, grus og betong
 • Treprodukter (bygningsmaterialer, møbler og lignende)

Større mengder hageavfall?
Hengerlass eller større mengder hageavfall, utover fire avfallssekker, må leveres til ROAFs hageavfallsmottak på Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger. Eventuelt til en av de andre seks gjenvinningsstasjonene. Se våre åpningstider her.

På alle ROAFs gjenvinningsstasjoner får man også kjøpt næringsrik kompost- og plantejord, både løst og i sekker. For ytterligere informasjon og priser, se ROAFs hjemmeside.