Kokeanbefalingen opprettholdes inntil hele ledningsnettet er friskmeldt i Lørenskog kommune

Oppdatering onsdag 26. april: Vi har nå hatt gode vannprøver lenge nok til at vi kan friskmelde drikkevannet i Lørenskog. 

Det betyr at kokeanbefalingen er opphevet for alle kommunens innbyggere.

Les oppdatert informasjon om vannsituasjonen i Lørenskog.

Lillestrøm kommune melder i kveld om at de opphever kokeanbefalingen for de fleste innbyggerne i kommunen. I Lørenskog kommune har vi derimot fått svar på vannprøver som viser at kvaliteten enda ikke er god nok. Derfor gjelder kokeanbefalingen fortsatt i Lørenskog. Vi sender ut SMS når vannet er friskmeldt.

Kokeanbefalingen opprettholdes

Det urene vannet er fortsatt i omløp innenfor sonen som har mottatt kokeanbefaling i Lørenskog. Vi må være helt sikre på at vannet er hygienisk trygt før vi kan friskmelde det. Kokeanbefalingen innenfor dette området gjelder derfor frem til vi har tilstrekkelige friske prøver på vårt ledningsnett. Først da kan vi friskmelde vannet. 

Les mer om hva du bør gjøre når du har mottatt kokevarsel her.

Hvorfor kan noen områder friskmeldes og ikke andre?

Grunnen til at enkelte områder blir friskmeldt, er at vi må ta gjentatte friske vannprøver, før vi kan være helt sikre på at vannet er friskt. Det tar tid før alt dårlig vann er ute av ledningsnettet. For eksempel tok det i underkant av et døgn fra NRVA varslet om urent vann i vannbehandlingsanlegget, til dette nådde oss i Lørenskog. Tilsvarende tar det altså tid, før alt dårlig vann er ute.  

For å kunne friskmelde vannet må vi ha minst to påfølgende vannprøver uten avvik, med 12 timers mellomrom. Vi tar tre vannprøver i døgnet, og overvåker dette videre gjennom helgen. 

Lørenskog kommune gjør egne tiltak

Lørenskog har satt i gang tiltak for å øke sirkulasjon og vannforbruk innenfor området som er berørt av kokeanbefalingen. På flere steder innenfor dette området slipper vi vannet ut og over på overvannsnettet. På den måten kan vi få tilført nytt og friskt vann inn i ledningene.