Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2023–2026 

Bildet er forsiden av en pdf.dokument, som heter Økonomiplan 2023-2026 med et bildet av Langvannet - Klikk for stort bilde Farid Dino Omer

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026 er i dag sendt ut til våre folkevalgte. Forslaget skal behandles i formannskapet onsdag 30. november. 

Du kan lese kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og økonomiplan her. 

Her finner du en digital tilpasset versjon av kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og økonomiplan for perioden 2023-2026

Vedlegg

Brukerbetalinger og gebyrer (PDF, 785 kB)

Kostra 2021 - nøkkeltallsanalyse (PDF, 2 MB)

Økonomiplan og budsjettinnspill fra Lørenskog kirkelige fellesråd 2023-2026

Momentum budsjettnotat - Lørenskog kommune 2023 (PDF, 314 kB)

 

Formannskapets flertallsinnstilling til økonomiplan og budsjett

Flertallsinnstillingen fra formannskapets behandling 30. november er tilgjengelig for offentlig gjennomsyn her

Presentasjon av årsbudsjett og økonomiplan 2023–2026 

Mandag 14. november inviterte kommunedirektøren politikerne til økonomiplanseminar i Storstua på Lørenskog hus.

På økonomiplanseminaret presentere kommunedirektøren årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026, og redegjøre for de prioriteringer og tiltak kommunedirektøren foreslår for perioden 2023-2026.  
 
Du kan se opptak av møtet på vår nett-tv-løsning
(På grunn av lydproblemer i forbindelse med opptaket er det ikke lyd de første tre minuttene av opptaket)