Lørenskoging er finalist til frivillighetsprisen 2023

Frivillighetsprisen finalist Jeyaveerarajah “Rajah” Sivaperuman, Norsk Tamilsk Helseorganisasjon og Lørenskog Friidrettslag Rajah (59) har gjennom mange år gjort en viktig innsats for å spre helseinformasjon og bygge god folkehelse i det tamilske miljøet i Norge. Han organiserer lavterskel gratis treningstilbud flere ganger i uka, og har også vært en viktig pådriver for å få flere kvinner til å teste seg for livmorhalskreft. Han er trener i Lørenskog Friidrett og har bakgrunn fra Røde Kors. Rajahs langvarige og varierte engasjement viser frivillighetens viktige rolle som arena for integrering, kompetanseheving og sosialt samhold.

Klikk her for å gi Jeyaveerarajah “Rajah” Sivaperuman din stemme