Oppstart av planarbeid og planprogram for Åsen og Løkenåsen - presentasjon fra innbyggermøtet 11. januar

Bildet viser to kartutsnitt av området Åsen og Løkenåsen - Klikk for stort bildeKartutsnitt av Åsen og Løkenåsen

Arbeidet med ny plan for området Åsen og Løkenåsen er påbegynt. 11. januar presenterte prosjektgruppen på innbyggermøte hvordan de vil jobbe med planprogrammet for området. Presentasjonen fra møtet 11. januar kan du se her. (PDF, 17 MB)

Bakgrunnen for planprogrammet

Planprogrammet er en «plan for planen» og beskriver hvilke tema og problemstillinger det skal jobbes med. Formålet med planen er å legge til rette for en utvidelse av Åsen og Løkenåsen skoler i Lørenskog kommune, samt å bidra til å styrke nærmiljøet ved å legge til rette for sambruk og oppgradering av skoleområdet. 

Her finner du mer informasjon om planprogram, referat fra oppstartsmøte og planinitiativ. 

Hva kan du komme med innspill til?

Vi ønsker innspill til vurderingen av hvilke temaer og utredninger konsekvensutredningen og undersøkelsene skal inneholde. Et viktig grunnlag for vurderingen av innholdet vil være uttalelser fra berørte myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere og andre aktører, som belyser hva som er relevante utredningsbehov ut fra sin kjennskap til området og egne ansvarsområder.

Har du innspill til planarbeidet og planprogrammet kan de sendes til:

Asplan Viak AS v/Jannicken Throndsen
Moerveien 5, 1430 Ås

eller på e-post: 
jannicken.throndsen@asplanviak.no med kopi til postmottak@lorenskog.kommune.no
Skriv Åsen og Løkenåsen skoler i emnefeltet på e-posten.

Frist for merknader/innspill: Torsdag 26. januar 2023